top of page

Labsa

"Labsa," bir yüzey aktif madde olan "Lineer Alkilbenzen Sülfonik Asit" (Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid) kısaltmasıdır. Labsa, petrol türevi olmayan bir yüzey aktif madde türüdür ve çeşitli temizlik ürünlerinin formülasyonunda kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

LABSA'nın (Lineer Alkilbenzen Sülfonik Asit) kimyasal yapısı, bir lineer alkil zincirinin bir benzen halkasına bağlanmasıyla oluşur. Bu yapı, sülfonat grubunun da bu benzen halkasına bağlanmasıyla tamamlanır. Kimyasal formülü genellikle şu şekildedir: CnH2n+1C6H4SO3H

Fiziksel Yapısı

LABSA (Lineer Alkilbenzen Sülfonik Asit), saf halde renksiz veya hafif sarı renkte bir sıvıdır. Koku olarak karakteristik bir kimyasal kokusu vardır.

PH Değeri

Asidik özellik gösterir. PH değeri genellikle 1-2 arasındadır.

Yüzey Aktif Özellikler

LABSA, yüksek yüzey aktif özelliklere sahiptir, bu da onu temizlik ürünlerinde etkili bir köpük oluşturucu ve yağ çözücü yapar.

Yoğunluk

LABSA'nın (Lineer Alkilbenzen Sülfonik Asit) yoğunluğu, sıcaklık, konsantrasyon ve saflık gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Genellikle suyun yoğunluğuna yakın bir değere sahiptir. Saf LABSA'nın yoğunluğu yaklaşık olarak 1.02 ila 1.05 g/cm³ arasında olabilir.

Kimyasal Dayanıklılık

LABSA (Lineer Alkilbenzen Sülfonik Asit), genellikle kimyasal dayanıklılık açısından orta derecede bir stabiliteye sahiptir. Bu, çeşitli kimyasal maddelerle temas ettiğinde hızlı bir şekilde bozulmayacağı anlamına gelir. Ancak, LABSA bazı kimyasal maddelerle reaksiyona girebilir veya çözünebilir.

Suda Çözünürlük

LABSA (Lineer Alkilbenzen Sülfonik Asit), genellikle suda iyi çözünür. Bu özellik, onu temizlik ürünlerinde etkili bir yüzey aktif madde olarak kullanılmasını sağlar. Suyun yanı sıra, çeşitli organik çözücülerde de çözünebilir. Ancak, LABSA'nın çözünürlüğü, konsantrasyona, sıcaklığa ve diğer çözelti bileşenlerine bağlı olarak değişebilir.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

İlk aşamada, ham petrol rafinerisinden elde edilen alkol ve bifenil gibi hammadde maddeleri temin edilir. Alkol ve bifenil karışımı, sülfürik asit ile reaksiyona girer. Bu süreç, sülfonat gruplarının alkol zincirine bağlanmasını sağlar. Sülfonasyon işleminden sonra, reaksiyon karışımı bazik bir çözelti ile nötralize edilir. Bu adım, asitlik seviyesini ayarlar.

 

Oluşan karışım, faz ayrıştırma yöntemleriyle ayrılır. Bu, istenmeyen tuzların ve diğer bileşenlerin uzaklaştırılmasını sağlar. Rektifikasyon işlemi, elde edilen ürünün saflığını artırmak için kullanılabilir. Bu adım, fraksiyonel damıtma veya diğer ayrıştırma yöntemleriyle gerçekleştirilir.

Elde edilen LABSA, konsantre hale getirilir. Bu işlem, ürünün istenilen konsantrasyona ulaşmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Temizlik Ürünleri

LABSA, deterjanlar, sıvı sabunlar, bulaşık deterjanları ve diğer temizlik ürünlerinin üretiminde yaygın olarak kullanılır. Bu ürünlerin etkili bir şekilde yağları ve kirleri çözmesini sağlar.

Sanayi Temizlik Ürünleri

Endüstriyel temizlik ürünlerinin üretiminde de kullanılır. Fabrika zeminleri, makineler ve diğer ekipmanların temizliğinde etkilidir.

Tekstil Sanayisi

Tekstil sektöründe, LABSA boya sabitleyici ve emülsifiyan olarak kullanılabilir.

Kağıt Sanayisi

Kağıt üretiminde kullanılabilir. Kağıt hamurunun işlenmesinde ve selülozun ayrılmasında yardımcı olabilir.

Çimento Endüstrisi

Çimento üretiminde, LABSA çimento öğütme sıvısının bir parçası olarak kullanılabilir.

Tarım Endüstrisi

Pestisitlerin ve herbisitlerin formülasyonlarında emülsifiyan olarak kullanılabilir.

bottom of page