top of page

Mono Etilen Glikol

Mono etilen glikol, kimyasal formülü C2H6O2 olan bir organik bileşiktir. Aynı zamanda etilen glikol olarak da bilinir. Renksiz, kokusuz, viskoz bir sıvıdır. Su ile karışabilir ve birçok endüstriyel uygulamada kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Mono etilen glikolün kimyasal yapısı, bir etilen glikol molekülünden oluşur. Etilen glikol, iki karbon atomu içeren bir alkan diol molekülüdür. Kimyasal formülü C2H6O2'dir. Bu molekülde, karbon atomlarına bağlı iki hidroksi (-OH) grubu bulunur. Yapı şu şekilde gösterilebilir: HO-CH2-CH2-OH. Her karbon atomu, iki hidrojen atomuna ve birer hidroksil grubuna bağlanır.

Fiziksel Yapısı

Mono etilen glikol, renksiz ve kokusuz bir sıvıdır. Genellikle viskoz bir yapıya sahiptir, yani oldukça yoğundur. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunur ve su ile karışabilir. Mono etilen glikol, genellikle su ile karıştığında homojen bir çözelti oluşturur.

Erime Noktası

Monoetilen glikolün erime noktası yaklaşık olarak -12.9°C (9°F) civarındadır.

Kaynama Noktası

Monoetilen glikolün kaynama noktası, deniz seviyesinde 197°C (387°F) civarındadır.

Yoğunluk

Monoetilen glikolün yoğunluğu, tipik olarak 1.113 g/cm^3 civarındadır.

Kimyasal Dayanıklılık

Monoetilen glikol (MEG), genel olarak kimyasal dayanıklılık açısından oldukça sağlam bir bileşiktir. Çoğu organik ve inorganik asitlere, alkali maddelere ve çoğu organik çözücülere karşı dirençlidir. Bununla birlikte, bazı güçlü oksitleyici maddelerle (örneğin, konsantre nitrik asit veya kromik asit gibi) teması durumunda reaksiyona girebilir. Ayrıca, yüksek sıcaklıklarda ve bazı koşullarda polimerizasyon riski taşıyabilir.

Çözünürlük

Monoetilen glikol (MEG), su ile tamamen karışabilen bir bileşiktir.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Monoetilen glikol (MEG) genellikle etilen glikolün hidrasyonu yoluyla üretilir. Bu süreç, genellikle etilen oksit ve suyun bir katalizör (genellikle bir asit veya baz) varlığında reaksiyona girmesiyle gerçekleşir.

Etilen oksit, etilenden epoksi oksit elde edilerek sentezlenir. Bu reaksiyon genellikle etilen gazının oksijenle tepkimesiyle gerçekleşir.

Etilen oksit, su ile bir hidrasyon reaksiyonuna girer. Bu reaksiyon katalizör yardımıyla gerçekleşir. Katalizör genellikle bir asit veya baz olabilir. Bu reaksiyon sonucunda monoetilen glikol (MEG) elde edilir.

Elde edilen monoetilen glikol, ayrıştırma ve saflaştırma işlemlerinden geçirilir. Bu işlemler, istenmeyen yan ürünlerin ve katkı maddelerinin uzaklaştırılmasını sağlar. Son ürün, istenilen saflıkta ve kalitede monoetilen glikol içerir.

KULLANIM ALANLARI

PET Üretimi

Polietilen tereftalat (PET) endüstrisi, monoetilen glikolün en büyük tüketici sektörlerinden biridir. PET, plastik şişeler, ambalaj malzemeleri, tekstil lifleri gibi birçok ürünün üretiminde kullanılır.

Otomotiv Sektörü

Otomotiv endüstrisinde, monoetilen glikol antifriz olarak soğutma sistemlerinde kullanılır. Araçların motorlarında, radyatörlerde ve diğer soğutma sistemlerinde donma ve aşırı ısınma riskini azaltmak için kullanılır.

Kimyasal Üretim

Monoetilen glikol, polyester reçineler, solventler ve diğer kimyasal ürünlerin üretiminde bir çözücü ve reaktif olarak kullanılır. Kimyasal endüstrisinde geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Isı Transferi

Endüstriyel ısı transfer sistemlerinde kullanılan ısı transfer sıvılarının bir bileşeni olarak monoetilen glikol kullanılır. Bu sistemler, ısıyı taşımak ve kontrol etmek için kullanılır, örneğin, kazan sistemleri ve endüstriyel ısıtma sistemleri.

Buz Çözücü ve Yol Bakımı

Monoetilen glikol, buzlanmayı önlemek ve donmuş yüzeylerde buz çözücü olarak kullanılan bir bileşen olarak kullanılabilir. Özellikle kış aylarında, yolların ve pistlerin buzlanmasını önlemek için kullanılır.

bottom of page