top of page

Klor Parafin %52

Klor parafinler, parafin bazlı bir yağ ve klorun birleşimidir. Klor parafinler, belirli endüstriyel uygulamalarda bir yağlama, alev geciktirici veya plastikleştirici olarak kullanılan bir tür kimyasaldır.

Klor parafinler, alev geciktirici özellikleri nedeniyle plastik endüstrisinde sıklıkla kullanılır. Ayrıca, yağlama özellikleri nedeniyle endüstriyel yağlar ve yağlayıcılar da içerebilirler.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Klor parafinler, klorun alifatik hidrokarbonlarla (çoğunlukla parafinlerle) birleşmesiyle oluşan bir grup kimyasal bileşiktir. Bu bileşiklerin kimyasal yapısı, genellikle karbon, hidrojen ve klor atomlarından oluşan uzun bir zincir yapısına sahiptir.

Fiziksel Yapısı

Klor parafinlerin fiziksel yapısı, genellikle yağlı bir sıvı veya katıdır. Bu, klor parafinlerin belirli bir karbon zinciri uzunluğuna ve klor içeriğine bağlıdır.

Daha düşük molekül ağırlıklı klor parafinler genellikle sıvı halde bulunurken, daha yüksek molekül ağırlıklı olanlar katı haldedir. Bununla birlikte, orta aralıkta olanlar ya sıvıdır ya da yumuşak bir katı formda olabilir.

Klor parafinler, genellikle renksiz veya hafif sarımsı bir renge sahiptir. Kokusu genellikle zayıftır veya nötrdür.

Donma Noktası

Tipik olarak, klor parafinlerin donma noktaları -10°C ile 30°C arasında değişebilir. Ancak, belirli bir klor parafinin donma noktasını kesin olarak belirlemek için spesifik bir formülasyonun bilgisi gereklidir.

Kaynama Noktası

Klor parafinlerin kaynama noktası, bileşiğin moleküler yapısına, karbon zinciri uzunluğuna ve klor içeriğine bağlı olarak değişir. Genel olarak, klor parafinlerin kaynama noktaları genellikle 200°C ile 300°C arasında bulunur.

Yoğunluk

Klor parafinlerin yoğunluğu, bileşiğin moleküler yapısına, karbon zinciri uzunluğuna ve klor içeriğine bağlı olarak değişir. Genel olarak, klor parafinlerin yoğunluğu yaklaşık olarak 1.2 ile 1.7 g/cm³ arasında bulunabilir.

Kimyasal Dayanıklılık

Klor parafinler, genel olarak kimyasal dayanıklılık açısından oldukça stabildirler. Özellikle çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan plastikleştirici ve alev geciktirici olarak, geniş bir kimyasal dayanıklılık aralığına sahiptirler.

Çözünürlük

Klor parafinler, genellikle polar olmayan organik çözücülerde iyi çözünürler. Bununla birlikte, su gibi polar çözücülerde çözünme eğiliminde değillerdir.

Özellikle yağlar, ketonlar, esterler, alkanlar gibi polar olmayan organik çözücülerde çözünebilirler. Ancak, alkol ve aseton gibi polar çözücülerde çözünmeme eğilimindedirler.

Çözünürlük, klor parafinin karbon zinciri uzunluğu, klor içeriği ve çözücünün özellikleri gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Örneğin, daha düşük molekül ağırlıklı klor parafinlerinin çözünürlüğü genellikle daha yüksektir.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Klor parafinlerin üretimi için kullanılan ham maddeler genellikle alkanlardır. Bu alkanlar genellikle yağlı hidrokarbonlar veya petrol ürünlerinden elde edilir. Ham madde hazırlığı, uygun kalitede ve bileşimde ham maddelerin sağlanmasını içerir.

Alkanlar, klor gazı ile reaksiyona girerek klor parafinlerin üretiminde kullanılan ara ürünlere dönüşür. Bu reaksiyon, klorlama reaksiyonu olarak bilinir ve genellikle kontrol edilen koşullarda gerçekleştirilir.

Klorlama reaksiyonu sonucunda oluşan reaksiyon karışımı, çeşitli ürünler ve yan ürünler içerebilir. Bu aşamada, istenmeyen bileşiklerin ayrılması ve arzu edilen ürünlerin izolasyonu için çeşitli ayrıştırma ve ayırma yöntemleri kullanılır.

Elde edilen klor parafinler, rafinasyon sürecinden geçirilir. Bu süreçte, istenmeyen bileşenlerin uzaklaştırılması ve klor parafinlerin saflaştırılması için çeşitli işlemler uygulanır. Bunlar arasında nötralizasyon, ağartma ve deodorizasyon yer alabilir.

Rafine edilmiş klor parafinler, uygun ambalajlarda paketlenir ve depolanır. Bu, ürünün taşınması ve depolanması için uygun koşullarda korunmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Plastik ve

Polimer Endüstrisi

Plastikleştirici olarak PVC ve diğer polimerlerin esnekliğini artırır, ayrıca alev geciktirici olarak plastiklerin yanma direncini artırır.

Kauçuk Endüstrisi

Kauçuk ürünlerin üretiminde plastikleştirici ve yumuşatıcı olarak kullanılır.

Metal İşleme Endüstrisi

Endüstriyel yağlar ve yağlayıcılar içinde bir bileşen olarak kullanılır, özellikle yağlama özellikleri nedeniyle.

Tekstil Endüstrisi

Tekstil işlemlerinde kumaşların suya ve alevlere karşı direncini artırmak için kullanılır.

Kimya Endüstrisi

Bazı kimyasal reaksiyonlarda bir çözücü veya yardımcı madde olarak kullanılabilir.

İnşaat ve

Yapı Malzemeleri

İzolasyon malzemelerinde ve yapı malzemelerinde alev geciktirici olarak kullanılabilir.

bottom of page