top of page

İzopropil Asetat

İzopropil asetat, kimyasal formülü C5H10O2 olan bir esterdir. Bu bileşik, asetik asidin (CH3COOH) izopropil alkol ile reaksiyonu sonucu oluşur. Asetat grubu (CH3COO) ile izopropil grubu (CH3CHOHCH3) birleşir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

İzopropil asetatın kimyasal yapısı CH3COOCH(CH3)2'dir. Bu formül, izopropil asetatın kimyasal bileşimini temsil eder. CH3COO kısmı, asetik asidin (CH3COOH) karboksil grubudur ve CH(CH3)2 kısmı ise izopropil alkolün (C3H8O) hidroksil grubudur. Bu iki grup bir araya geldiğinde, izopropil asetat meydana gelir.

Fiziksel Yapısı

İzopropil asetat, renksiz bir sıvıdır. Tipik olarak hafif tatlı bir kokuya sahiptir.

Erime Noktası

İzopropil asetatın erime noktası yaklaşık olarak -73 santigrat derecedir.

Yoğunluk

İzopropil asetatın yoğunluğu yaklaşık olarak 0.875 gram/cm³'tür.

Kaynama Noktası

İzopropil asetatın kaynama noktası yaklaşık olarak 82 santigrat derecedir.

Kimyasal Dayanıklılık

İzopropil asetat, genellikle çoğu organik ve inorganik maddeye karşı ılımlı bir kimyasal dayanıklılığa sahiptir. Bununla birlikte, bazı güçlü asitler, bazlar ve oksitleyici maddelerle temas ettiğinde reaksiyona girebilir.

Solvent Özelliği

Çözücü olarak kullanılır; boya, vernik, temizlik maddeleri ve yapıştırıcı üretiminde tercih edilir.

Alev Alma Noktası

İzopropil asetatın alev alma noktası, yaklaşık olarak 25 santigrat derecedir.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

İzopropil asetatın ana maddesi olan izopropil alkol önceden üretilir. Bu, propilenin hidrojenle reaksiyona girmesiyle elde edilir. İzopropil alkol ile asetik asit arasında esterifikasyon reaksiyonu gerçekleşir. Bu reaksiyon, izopropil asetatın oluşumuna neden olur. Katalizör olarak genellikle sülfürik asit kullanılır.

Oluşan izopropil asetat, süzülerek veya diğer ayrım yöntemleri ile saf hale getirilir. Bu aşamada, istenmeyen katı partiküller veya diğer yan ürünler ayrılır.

İzopropil asetatın saf hale getirilmesi için fraksiyonal damıtma kullanılabilir. Bu işlemde, sıvının farklı kaynama noktalarına sahip bileşenleri ayrılır.

Ürün, kalite kontrol testlerinden geçirilir. Kalite standartlarına uygunsa, paketlenir ve pazarlamaya hazır hale getirilir.

KULLANIM ALANLARI

Boya ve Vernik Endüstrisi

İzopropil asetat, boya ve verniklerin formülasyonunda çözücü olarak kullanılır. Ayrıca, bu alanda reçinelerin çözücüsü olarak da tercih edilir.

Yapıştırıcılar ve Mastikler

Endüstriyel yapıştırıcıların ve mastiklerin yapımında kullanılır.

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri

Oje, tırnak cilası, saç spreyi gibi kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin içerisinde çözücü olarak yer alabilir.

Kimya Endüstrisi

Organik sentezlerde, özellikle esterlerin üretiminde ara madde olarak kullanılır.

Temizlik Ürünleri

Bazı temizlik maddelerinin yapımında çözücü olarak kullanılır.

Plastik ve Sentetik Malzemeler

Plastiklerin ve sentetik malzemelerin üretiminde kullanılabilir.

bottom of page