top of page

İzopropil Alkol

İzopropil alkol (CH₃CHOHCH₃), aynı zamanda isopropil alkol veya 2-propanol olarak da bilinir, bir alkollü bileşiktir. İzopropil alkol, kimyasal formülüne göre propanın bir tür izomeridir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

İzopropil alkol, üç karbon atomu (C3) taşıyan bir alkol molekülüdür. Birinci karbon atomunda bir hidroksil grubu (-OH) bulunur ve diğer iki karbon atomuna metil grupları (-CH₃) bağlıdır.

Fiziksel Yapısı

İzopropil alkol (isopropanol), fiziksel olarak renksiz bir sıvıdır. Genellikle hafif bir alkol kokusuna sahip olup, suyla karışabilir.

Erime Noktası

İzopropil alkolünün (-88.5 ± 1) santigrat derece civarında bir erime noktası vardır.

Kaynama Noktası

İzopropil alkolün kaynama noktası yaklaşık olarak 82.6 santigrat derece civarındadır.

Yoğunluk

İzopropil alkolün yoğunluğu, yaklaşık olarak 0.785 gram/mililitre (g/mL) civarındadır.

Kimyasal Dayanıklılık

İzopropil alkol, kimyasal olarak oldukça stabil bir bileşiktir. Bu, genellikle çeşitli kimyasal maddelere karşı dayanıklı olduğu anlamına gelir. Sulu ortamda, asitlere ve bazlara karşı nispeten stabil bir şekilde davranır. Bununla birlikte, konsantre asitler veya bazlarla temas etmesi durumunda reaksiyona girebilir.

Suda Çözünürlük

Suda hemen hemen her oranda çözünebilir. Bu özelliği, dezenfekte edici ve temizlik ürünlerinde etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

İzopropil alkolün endüstriyel üretimi genellikle petrokimya tesislerinde gerçekleştirilir. İlk aşama, ham maddenin teminiyle başlar. Genellikle petrokimya tesislerinde kullanılan propilen (propen) gazı, bu sürecin temel ham maddesidir. Propilen gazı, hidrojen gazı ile reaksiyona sokularak izobutanolün öncü maddesi olan izobütiraldehit'e dönüştürülür. Bu aşama, bir katalizör eşliğinde gerçekleşir.

İzobütiraldehit, izomerizasyon adı verilen bir süreçle izobutanol haline dönüştürülür. Elde edilen karışımdan izobutanol, izobütiraldehit ve su ayrıştırılır. Bu aşama, çeşitli ayırma teknikleri kullanılarak gerçekleştirilir. İzobutanol saflaştırılır ve rafine edilir.

Bu, istenmeyen kalıntıları veya yan ürünleri uzaklaştırmayı içerir.

KULLANIM ALANLARI

Sağlık Sektörü

Dezenfektan olarak cilt dezenfeksiyonunda ve yüzey temizliğinde yaygın olarak kullanılır. Antiseptik olarak cilt yüzeyindeki mikroorganizmaların öldürülmesi için kullanılır.

Kozmetik Endüstrisi

Bazı makyaj ürünlerinin formülasyonunda çözücü olarak kullanılabilir.

Temizlik ve Hijyen Ürünleri

Ev temizlik ürünlerinin bir bileşeni olarak kullanılır.

Baskı ve Ambalaj Endüstrisi

Baskı mürekkeplerinin çözücüsü olarak kullanılır.

Cam ve Seramik Endüstrisi

Cam ve seramik fırın kaplama işlemlerinde kullanılabilir.

Farmasötik Endüstri

Belirli ilaçların formülasyonunda çözücü olarak kullanılır.

bottom of page