top of page

Metil Asetat

Metil asetat, kimyasal formülü CH3COOCH3 olan bir esterdir. Bu bileşik, asetik asidin (CH3COOH) metil alkol ile reaksiyonu sonucu oluşur. Asetat grubu (CH3COO) ile metil grubu (CH3) birleşir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Metil asetatın kimyasal yapısı CH3COOCH3'dür. CH3COO kısmı, asetik asidin (CH3COOH) karboksil grubudur ve CH3 kısmı ise metil grubudur. Bu iki grup bir araya geldiğinde, metil asetat meydana gelir.

Fiziksel Yapısı

Metil asetat, renksiz, uçucu bir sıvıdır. Genellikle meyvemsi bir kokuya sahiptir.

Erime Noktası

Metil asetatın erime noktası yaklaşık olarak -98 santigrat derecedir.

Yoğunluk

Metil asetatın yoğunluğu yaklaşık olarak 0.932 gram/cm³'tür.

Kaynama Noktası

Metil asetatın kaynama noktası yaklaşık olarak 57 santigrat derecedir.

Kimyasal Dayanıklılık

Metil asetat, çoğu organik ve inorganik maddeye karşı ılımlı bir kimyasal dayanıklılığa sahiptir. Bununla birlikte, bazı güçlü asitler, bazlar ve oksitleyici maddelerle temas ettiğinde reaksiyona girebilir.

Solvent Özelliği

Çözücü olarak kullanılır; boya, vernik, temizlik maddeleri ve yapıştırıcı üretiminde tercih edilir.

Alev Alma Noktası

Metil asetatın alev alma noktası yaklaşık olarak -10 santigrat derecedir.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Metil asetatın ana maddesi olan metil alkol önceden üretilir. Bu, metanın (CH4) doğal gaz veya biyokütle kaynaklarından elde edilmesiyle başlar. Metan, doğrudan metanol üretimi için çeşitli kimyasal dönüşümlerden geçer.

Metil alkol ile asetik asit arasında esterifikasyon reaksiyonu gerçekleşir. Bu reaksiyon, metil asetatın oluşumuna neden olur. Katalizör olarak genellikle sülfürik asit kullanılır.

Oluşan metil asetat, süzülerek veya diğer ayrım yöntemleri ile saf hale getirilir. Bu aşamada, istenmeyen katı partiküller veya diğer yan ürünler ayrılır. Metil asetatın saf hale getirilmesi için fraksiyonal damıtma kullanılabilir. Bu işlemde, sıvının farklı kaynama noktalarına sahip bileşenleri ayrılır.

Ürün, kalite kontrol testlerinden geçirilir. Kalite standartlarına uygunsa, paketlenir ve pazarlamaya hazır hale getirilir.

KULLANIM ALANLARI

Boya ve Vernik Endüstrisi

Metil asetat, boya ve verniklerin formülasyonunda çözücü olarak kullanılır. Ayrıca, bu alanda reçinelerin çözücüsü olarak da tercih edilir.

Yapıştırıcılar ve Mastikler

Endüstriyel yapıştırıcıların ve mastiklerin yapımında kullanılır.

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri

Oje, tırnak cilası, saç spreyi gibi kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin içerisinde çözücü olarak yer alabilir.

Kimya Endüstrisi

Organik sentezlerde, özellikle esterlerin üretiminde ara madde olarak kullanılır.

Temizlik Ürünleri

Bazı temizlik maddelerinin yapımında çözücü olarak kullanılır.

Plastik ve Sentetik Malzemeler

Plastiklerin ve sentetik malzemelerin üretiminde kullanılabilir.

bottom of page