top of page

Perkloretilen

Perkloretilen (kimyasal formülü C2Cl4), klorlu bir hidrokarbon bileşiğidir. Ticari olarak genellikle "Tetrakloroetilen" veya "PCE" olarak adlandırılır. Bu bileşik, renksiz ve uçucu bir sıvıdır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Perkloretilenin (Tetrakloroetilen) kimyasal formülü C2Cl4'dir. Formülünde görüldüğü gibi, karbon atomları arasında çift bağ bulunur. Her bir karbon atomu iki klor atomuna bağlıdır. Bu yapısıyla, perkloretilen doymamış bir hidrokarbon türevidir.

Fiziksel Yapısı

Perkloretilen (Tetrakloroetilen), renksiz ve şeffaf bir sıvıdır. Yani gözle görülebilecek herhangi bir rengi veya opaklığı yoktur. Bu nedenle görünümü, saf haliyle tamamen şeffaf bir sıvıdır.

Erime Noktası

Perkloretilenin (Tetrakloroetilen) erime noktası -22.3°C'dir.

Yoğunluk

Perkloretilenin yoğunluğu yaklaşık olarak 1.62 g/cm³'tür. Bu, suyun yoğunluğundan daha yüksektir.

Kaynama Noktası

Perkloretilenin kaynama noktası yaklaşık olarak 121 °C'dir.

Kimyasal Dayanıklılık

Perkloretilenin kimyasal dayanıklılığı orta düzeydedir. Bu, bazı kimyasal maddelerle temas edebileceği, ancak diğer maddelere karşı hassas olabileceği anlamına gelir. Örneğin, bazı metaller veya bazik ortamlarla reaksiyona girebilir.

Buhar Basıncı

Yüksektir, bu da hızla buharlaşabilen bir bileşik olduğunu gösterir.

Suda Çözünürlük

Suda çok az çözünür, bu nedenle hidrofobik (suyla etkileşmeyen) bir özelliğe sahiptir.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Perkloretilenin üretimi için temel ham maddeler etilen (C2H4) ve klor gazı (Cl2)dir. Bu gazlar endüstriyel olarak temin edilir. Etilen ve klor gazı, bir katalizör eşliğinde reaksiyona sokularak kloroform (CHCl3) oluşturulur. Bu reaksiyon sonucunda hidroklorik asit (HCl) ve su da oluşur.

Kloroform, klor gazının etkisiyle tetrakloroetilene dönüştürülür. Reaksiyon sonucu elde edilen karışımın saf tutulması ve gerekirse temizlenmesi gerekir.Elde edilen perkloretilen uygun kaplarda depolanır.

KULLANIM ALANLARI

Kuru Temizleme Endüstrisi

Kuru temizleme endüstrisi, tekstil ürünlerinin temizlenmesi ve lekelerin çıkarılması için perkloretileni yaygın olarak kullanır. Perkloretilen, kumaşlara nüfuz eder ve yağlı lekeleri çözer.

Metal İşleme ve Parlatma

Perkloretilen, metal parçaların yüzeylerini temizlemek ve parlatmak için kullanılır. Özellikle, hassas parçaların temizliği için tercih edilir.

Yağ ve Gaz Endüstrisi

Yağ ve gaz kuyularının temizliği ve bakımında kullanılır. Bu, enerji sektöründe önemli bir uygulamadır.

Kimya Endüstrisi

Kimyasal reaksiyonlarda çözücü olarak kullanılır. Özellikle organik kimyada önemlidir.

Cam ve Seramik Endüstrisi

Cam üretiminde ve seramik işlemlerinde temizlik ve yüzey hazırlığı için kullanılır.

Plastik ve Kauçuk Üretimi

Plastik ve kauçuk üretiminde çözücü olarak kullanılır. Ayrıca, plastiklerin ve kauçuğun şekil verilmesinde de kullanılabilir.

Yangın Söndürme Aletleri

Bazı yangın söndürücü köpüklerde bir bileşen olarak kullanılabilir. Köpüklerin yapısını sağlamak için kullanılır.

Tekstil Endüstrisi

Tekstil endüstrisinde leke çıkarıcı olarak kullanılır. Hassas kumaşların temizliği için tercih edilir.

bottom of page