top of page

Potasyum Hidroksit

Potasyum hidroksit, kimyasal formülü KOH olan bir kimyasal bileşiktir. Suda hızla çözünen beyaz kristalimsi bir katıdır. Potasyum hidroksit, alkali hidroksitlerdendir ve bazik bir karaktere sahiptir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Potasyum, hidrojen ve oksijen atomlarının bir araya gelerek oluşturduğu moleküldür.

Fiziksel Yapısı

Potasyum hidroksit (KOH), beyaz renkli, kristalimsi bir katıdır. Bununla birlikte, suda hızla çözündüğünden, pratikte sıkça sıvı formda bulunur. Suda çözüldüğünde, hidroksit iyonlarına (OH-) ve potasyum iyonlarına (K+) ayrışır.

Erime Noktası

Potasyum hidroksitin (KOH) erime noktası yaklaşık olarak 360.5°C (681°F) civarındadır.

Yoğunluk

Potasyum hidroksitin (KOH) yoğunluğu yaklaşık olarak 2.044 gram/cm³ olarak bilinmektedir.

Kaynama Noktası

Potasyum hidroksitin belirgin bir kaynama noktası yoktur çünkü bu bileşik termal bozunma yaşar. Yüksek sıcaklıklarda ayrışarak potasyum oksit (K2O) ve su buharı (H2O) oluşturur. Bu nedenle, KOH kaynama noktası ile ilgili sabit bir değere sahip değildir.

Kimyasal Dayanıklılık

Potasyum hidroksit (KOH), birçok kimyasal madde ile temas ettiğinde genellikle reaksiyona girmez veya bozulmaz. Bu nedenle, kimyasal dayanıklılığı yüksektir. Özellikle asitlere karşı dayanıklıdır.

Çözünürlük

Suda yüksek derecede çözünür ve çözeltide potasyum (K+) ve hidroksit (OH-) iyonlarına ayrışır.

Termal Dayanıklılık

KOH, yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir bileşiktir. Katı formda yüksek sıcaklıklara kadar dayanabilir. Ancak, aşırı yüksek sıcaklıklarda termal bozunma yaşayabilir.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Potasyum hidroksit (KOH) üretimi, çoğunlukla elektroliz veya sodyum hidroksit ile kimyasal bir reaksiyon yoluyla gerçekleştirilir.

Elektroliz Yöntemi

Bu yöntemde, potasyum klorür (KCl) çözeltisi elektroliz edilir. Bu işlem sırasında potasyum hidroksit ve klor gazı (Cl2) oluşur.Potasyum hidroksit, elektrotlarda toplanır ve toplandıktan sonra saflaştırılır.

 

Causticizing Yöntemi

Bu yöntemde, potasyum karbonat (K2CO3) sodyum hidroksit (NaOH) ile reaksiyona sokularak potasyum hidroksit ve sodyum karbonat elde edilir.Daha sonra, oluşan sodyum karbonat ayrılır ve geri dönüştürülür.

KULLANIM ALANLARI

Gıda Endüstrisi

Gıda işleme ve paketleme süreçlerinde asitlik ayarlaması ve nötralizasyon için kullanılır.

Tekstil Endüstrisi

Kumaşların işlenmesi ve boyanması sırasında kullanılır.

Kimya Endüstrisi

Kimyasal reaksiyonlarda bir reaktif olarak kullanılır.

Kağıt ve Selüloz Endüstrisi

Kağıt hamuru ağartma işlemlerinde kullanılır.

Temizlik Endüstrisi

Sabun ve deterjan üretiminde temel bir bileşen olarak kullanılır.

Atık Su Arıtma

Su arıtma tesislerinde pH düzenlemesi ve suyun arıtılmasında kullanılır.

Tarım Endüstrisi

Tarım sektöründe pestisitlerin ve gübrelerin üretiminde kullanılır.

bottom of page