top of page
< Back

ALCOHOLS
Alkoller

TERT-BUTANOL (TBA) / Tert-Bütanol

CAS No : 75-65-0

EINESC No : 200-889-7


2 ETHYL HEXANOL / 2 Etil Hegzanol

CAS No : 104-76-7 EINESC No : 203-234-3


PRINTING PRESS CHEMICAL %96/%99 / Matbaa Kimyasalı %96/%99

CAS No : 64-17-5 EINESC No : 200-578-6


ISOBUTHYL / İzobutanol

CAS No : 78-83-1 EINESC No : 201-148-0


ISOPROPYL ALCOHOLS / İzopropil Alkol

CAS No : 67-63-0 EINESC No : 200-661-7


LEATHER CHEMISTRY / Deri Kimyasalı

CAS No : 67-56-1 EINESC No : 200-659-6


N BUTYL ALCOHOL / N Butil Alkol

CAS No : 71-36-3 EINESC No : 200-751-6


P.V.A. 17/88-23/88-5/88 / Polivinil Alkol 17/88-23/88-5/88

CAS No : 9002-89-5 EINESC No : 294-352-4

bottom of page