top of page

Butil Di Glikol

Butil diglikol, bir glikol eterdir. Bu bileşik, bir butil grubunun iki oksietilen grubu ile birleşmesiyle oluşur. Endüstriyel olarak, bir çözücü olarak kullanılan bir kimyasal bileşiktir. Bu çözücü, özellikle organik bileşiklerin çözünmesi ve dispersiyonu için kullanılır. Boya ve kaplama endüstrisinde, temizlik ürünlerinde, mürekkeplerde ve diğer kimyasal ürünlerde çözücü ve dispersan olarak yaygın olarak kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Butil di glikolün kimyasal formülü C8H18O3 olarak yazılır. Yani, bir butil zinciri (C4H9-) iki oksietilen grubu (C2H4O) ile birleşir, bu da C8H18O3 formülünü verir. Bu kimyasal yapı, butil diglikolün çözücü ve dispersan özelliklerini belirler.

Fiziksel Yapısı

Renksiz bir sıvıdır. Orta derecede uçucudur. Tipik olarak hafif bir tat ve hoş olmayan bir kokuya sahiptir.

Erime Noktası

Butil di glikolün erime noktası, yaklaşık olarak -50°C ile -30°C arasında değişmektedir. Bu değer, ortam koşullarına, saflık derecesine ve kristalin formunun varyasyonlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak, bu aralık içinde erime eğilimindedir.

Kaynama Noktası

Butil di glikolün kaynama noktası, yaklaşık olarak 240-245°C arasında bulunmaktadır. Bu değer, basınç, saflık ve diğer çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Yoğunluk

Butil di glikolün yoğunluğu, 20°C'de genellikle yaklaşık 1.02-1.04 g/cm³ arasındadır.

Kimyasal Dayanıklılık

Butil diglikol, genel olarak kimyasal olarak kararlıdır, ancak bazı koşullarda oksidasyona veya hidrolize uğrayabilir. Bu nedenle, belirli kimyasal maddelerle temas ettiğinde dikkatli olunmalıdır. Özellikle asitler, bazlar, oksitleyici maddeler ve güçlü indirgeyici ajanlar gibi reaktif maddelerle temas ettiğinde uygun önlemler alınmalıdır.

Çözünürlük

Butil diglikol, çeşitli organik çözücülerde ve suda çözünebilir. Özellikle organik çözücülerde yüksek çözünürlüğe sahiptir ve bu özelliği, endüstriyel uygulamalarda çözücü olarak kullanılmasını sağlar. 

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Butil di glikolün endüstriyel üretimi, genellikle propilen oksit ve formaldehit gibi başlangıç malzemelerinden gerçekleştirilir.

İlk aşama, etilen oksit ve formaldehitin bir reaksiyonuyla gerçekleşir. Bu reaksiyon sonucunda etilen glikol (MEG) elde edilir. Bu aşama sonucunda MEG, bir başka reaksiyona girecek olan bir ara üründür.

Elde edilen etilen glikol (MEG), bir alkol grubu eklenerek butilen glikol haline getirilir. Bu aşama, hidrojenasyon ve katalitik reaksiyonlar içerir.

Bu aşama, butilen glikolün dihidroksilasyonunu içerir. Butilen glikolün, hidrojen peroksit varlığında bir hidrojen molekülü çıkartılarak butil di glikol üretilir.

KULLANIM ALANLARI

Boyalar ve Kaplamalar

Butil di glikol, çözücü olarak boyaların ve kaplamaların formülasyonunda yaygın olarak kullanılır. Bu, boya ve kaplama malzemelerinin viskozitesini düşürmeye, uygulanabilirliğini artırmaya ve kuruma süresini kontrol etmeye yardımcı olur.

Temizlik ve

Kimyasal Ürünler

Butil di glikol, temizlik ürünlerinde, deterjanlarda ve endüstriyel temizlik malzemelerinde bir solvent ve stabilizatör olarak kullanılır. Ayrıca çeşitli kimyasal ürünlerin formülasyonunda da yer alabilir.

Antifrizler ve Soğutucular

Butil di glikol, antifrizlerin ve soğutucu sıvıların bileşenleri arasında bulunur. Bu, motorlu taşıtların ve diğer endüstriyel sistemlerin donma noktalarını düşürmek için kullanılır.

Plastikler

Butil di glikol, plastiklerin üretiminde katkı maddesi olarak kullanılabilir. Bu, plastiklerin esnekliğini artırmaya ve işlenebilirliğini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Tekstil ve Deri Endüstrisi

Butil di glikol, tekstil ve deri endüstrisinde boyama ve işleme işlemlerinde bir solvent olarak kullanılabilir.

bottom of page