top of page

Metilen Klorid

Metilen klorid, kimyasal formülü CH2Cl2 olan bir organik bileşiktir. Renksiz, kokusuz ve uçucu bir sıvıdır. Endüstriyel olarak çeşitli kimyasal üretimlerde ve çözücü olarak kullanılır. Ayrıca boya, vernik, yapıştırıcı ve temizlik ürünlerinde de bulunabilir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Metilen kloridin kimyasal formülü CH2Cl2'dir. Formülünde de görüldüğü gibi, karbon atomu iki hidrojen atomu ve bir klor atomuna bağlıdır. Bu yapıda karbon atomu merkezde yer alır ve üç farklı bağa sahiptir: bir sigma bağı (C-H), bir sigma bağı (C-Cl), ve bir pi bağı (C=C). Bu şekilde, metilen kloridin kimyasal yapısı çift bağ içermeyen, doymamış bir hidrokarbon yapısını andırır.

Fiziksel Yapısı

Metilen klorid, renksiz, kokusuz ve uçucu bir sıvıdır. Oda sıcaklığında (25 °C) ve standart atmosferik koşullarda bu madde normal basınçta sıvı halde bulunur.

Erime Noktası

Metilen kloridin erime noktası yaklaşık olarak -97.8 °C'dir.

Yoğunluk

Metilen kloridin yoğunluğu yaklaşık olarak 1.32 g/cm³'tür. Bu, suyun yoğunluğundan biraz daha yüksektir.

Kaynama Noktası

Metilen kloridin kaynama noktası -40 °C'dir.

Kimyasal Dayanıklılık

Metilen kloridin kimyasal dayanıklılığı orta derecededir. Bu, bir dizi kimyasal madde ile temas edebilir ancak bazı maddelere karşı hassas olabilir. Örneğin, metilen kloridin bazik ortamlarda (yüksek pH) veya bazı metal tuzlarıyla temas etmesi durumunda kimyasal reaksiyonlara girebilir.

Uçuculuk

Metilen klorid, yüksek uçuculuk gösterir. Bu, hızla buharlaşabilen bir bileşik olduğu anlamına gelir.

Suda Çözünürlük

Metilen klorid, su ile iyi karışabilen bir çözücüdür. Bu, birçok endüstriyel ve laboratuvar uygulamasında kullanılmasını sağlar.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Metilen kloridin üretimi için temel ham maddeler metan (CH4) ve klor gazı (Cl2)dir. Bu gazlar endüstriyel olarak temin edilir.Metilen kloridin üretimine başlamak için önce metan, klor gazı ile reaksiyona sokularak klorometan (CH3Cl) üretilir. Bu reaksiyon sonucunda hidroklorik asit (HCl) de oluşur.

Klorometanın ardından, klorometan ile daha fazla klor gazının reaksiyona sokulmasıyla diklorometan (CH2Cl2) elde edilir. Diklorometanın üretiminde, yan ürün olarak hidroklorik asit ve izomerler oluşur. Bu aşamada, bu yan ürünlerin ayrılması ve temizlenmesi önemlidir.

Elde edilen metilen klorid, uygun kaplarda depolanır ve paketlenerek dağıtım için hazırlanır.

KULLANIM ALANLARI

Boya ve Vernik Endüstrisi

Metilen klorid, boya ve vernik üretiminde çözücü olarak kullanılır. Ayrıca boya ve verniklerin temizlenmesi ve sökülmesinde de etkilidir.

Plastik ve Reçine Üretimi

Polimerlerin, plastiklerin ve reçinelerin üretiminde çözücü olarak kullanılır.

Yapıştırıcı ve Sızdırmazlık Malzemeleri

Metilen klorid, yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemelerinin üretiminde kullanılabilir.

Yapı ve İnşaat Sektörü

Poliüretan köpüklerin üretiminde ve izolasyon malzemelerinde kullanılabilir.

Tarım Sektörü

Tarım ilaçları ve pestisitlerin üretiminde kullanılabilir.

Farmasötik Sanayi

İlaç üretiminde bazı aşamalarda çözücü olarak kullanılır.

bottom of page