top of page

Butil Glikol

Butil glikol, kimyasal olarak 1,2-butilen glikol veya 1,2-dihidroksipropan olarak da bilinen bir bileşiktir. Birincil bir alkol olan propan-1,2-diol ve birincil bir alkil grubu olan butanolün (C4H9OH) reaksiyonundan oluşur.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Butil glikol, kimyasal olarak C4H9OH formülüne sahiptir. Bu bileşik, dört karbon atomundan oluşan bir zincire sahiptir. Bu zincirde, birinci ve ikinci karbon atomları arasında bir oksijen atomu bulunur. Ayrıca, her bir karbon atomuna bağlı birer hidrojen atomu bulunur. Bununla birlikte, ikinci karbon atomu bir hidroksil grubuna (-OH) bağlıdır. Bu hidroksil grubu, butil glikolü bir diol yapar, çünkü molekülde iki hidroksil grubu bulunur. Böylece, butil glikol, birincil bir alkil grubu olan butanolün (C4H9OH) reaksiyonuyla elde edilir. 

Fiziksel Yapısı

Butil glikol, renksiz, viskoz bir sıvıdır. Kokusuz veya hafif bir kokuya sahip olabilir. Oda sıcaklığında (yaklaşık 25°C) sıvı formdadır ve su ile karışabilir. Tipik olarak, ısıtıldığında buharlaşır ve buharı havadan daha yoğundur, bu da yer seviyesinde düşük seviyede bir uçuculuk sergilediği anlamına gelir. 

Erime Noktası

Butil glikolün erime noktası yaklaşık -75°C (-103°F) civarındadır.

Kaynama Noktası

Butil glikolün kaynama noktası yaklaşık 188-190°C (370-374°F) arasında değişmektedir.

Yoğunluk

Butil glikolün yoğunluğu, sıvının sıcaklığına ve saf olup olmadığına bağlı olarak değişebilir. Tipik olarak, 20°C'de (68°F) saf butil glikolün yoğunluğu yaklaşık 1.036 g/cm³ civarındadır.

Kimyasal Dayanıklılık

Butil glikol, genel olarak kimyasal dayanıklılık açısından oldukça stabil bir bileşiktir. Ancak, bazı kimyasal maddelerle reaksiyona girebilir veya belirli koşullar altında bozunabilir. Örneğin, yüksek sıcaklıklar, güçlü oksitleyici maddeler veya bazı asitler butil glikolün kimyasal yapısını değiştirebilir veya bozabilir. Ayrıca, UV ışığına maruz kalmak da zamanla bozulmaya neden olabilir.

Çözünürlük

Butil glikol, su ile iyi çözünür.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

İlk aşama, propilen oksidin üretilmesidir. Propilen oksit, propilen gazının hidrojen peroksit veya katalitik oksidasyon gibi çeşitli yöntemlerle oksidasyonuyla elde edilir.

Elde edilen propilen oksit, hidrasyon (su eklenmesi) yoluyla propan-1,2-diol veya propilenglikol elde edilir. Bu reaksiyon, propilen oksidin su ile tepkimesiyle gerçekleşir.

Propan-1,2-diol daha sonra hidrojenasyon (hidrojen ile reaksiyon) veya alkoksilasyon (bir alkoksil grubunun eklenmesi) gibi çeşitli yöntemlerle butil glikole dönüştürülür. Örneğin, butanol ile reaksiyona girerek butil glikol elde edilebilir.

Elde edilen butil glikol, rafinaj ve saflaştırma işlemlerinden geçirilir. Bu adımlar, istenmeyen katkı maddelerinin veya yan ürünlerin uzaklaştırılmasını sağlar ve ürünün belirli kalite standartlarına uygunluğunu sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Boyalar ve Kaplamalar

Butil glikol, boyaların ve verniklerin inceltilmesi ve çözünmesinde kullanılır. Ayrıca, boya filmi oluşumunu ve kürleşme sürecini düzenlemeye yardımcı olabilir.

Temizlik ve

Kimyasal Ürünler

Temizlik ürünlerinde bir çözücü ve yağlayıcı olarak kullanılır. Endüstriyel temizlik ürünleri, cam temizleyiciler, zemin temizleyicileri ve diğer temizlik maddeleri bu amaçla butil glikol içerebilir.

Kişisel Bakım Ürünleri

Butil glikol, kozmetik ürünlerde nemlendirici, çözücü ve stabilize edici bir madde olarak kullanılır. Özellikle cilt bakımı ürünleri, saç bakımı ürünleri ve makyaj ürünlerinde yaygın olarak bulunabilir.

İlaç Endüstrisi

Bazı ilaç formülasyonlarında çözücü veya taşıyıcı madde olarak kullanılır. Ayrıca, ilaçların formülasyonlarını stabilize etmeye ve aktif bileşenlerin çözünürlüğünü artırmaya yardımcı olabilir.

Kimyasal Süreçler

Kimyasal sentezlerde bir çözücü, reaktif veya ara ürün olarak kullanılabilir. Özellikle organik sentezlerde, butil glikol farklı bileşiklerin üretiminde kullanılabilir.

bottom of page