top of page

Etil Asetat

Etil asetat, kimyasal formülü CH3COOC2H5 olan bir esterdir. Genellikle asetik asit ile etanolün reaksiyonuyla üretilir. Bu kimyasal, çoğunlukla endüstriyel solvent olarak kullanılır. Ayrıca, birçok kozmetik üründe, boya ve verniklerde, temizlik maddelerinde ve bazı farmasötik ürünlerin yapımında da kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Bu formül, etil asetatın kimyasal bileşimini temsil eder. CH3COO kısmı, asetik asidin (CH3COOH) karboksil grubudur ve CH2CH3 kısmı ise etanolün (C2H5OH) hidroksil grubudur. Bu iki grup bir araya geldiğinde, etil asetat meydana gelir.

Bu molekül, ester olarak sınıflandırılır. Esterler, bir asit ve bir alkolün reaksiyonu sonucu oluşan organik bileşiklerdir. Bu durumda, asetik asit ve etanol birleşerek etil asetatı oluşturur.

Fiziksel Yapısı

Etil asetat, renksiz bir sıvıdır. Tipik olarak meyvemsi bir kokusu vardır. Genellikle hafif tatlı bir kokuya benzer. Bu özellikleri nedeniyle bazen meyve tatlandırıcılarına benzetilir.

Erime Noktası

Etil asetatın erime noktası yaklaşık olarak -83 santigrat derecedir. Yani, etil asetat oda sıcaklığında (yaklaşık 20-25 °C) sıvı halde bulunur.

Yoğunluk

Etil asetatın yoğunluğu suya göre yaklaşık olarak 0.902 gram/cm³'tür. Bu, etil asetatın suya göre daha hafif olduğu anlamına gelir.

Kaynama Noktası

Etil asetatın kaynama noktası yaklaşık olarak 77 santigrat derecedir.

Kimyasal Dayanıklılık

Etil asetat, genellikle çoğu organik ve inorganik maddeye karşı ılımlı bir kimyasal dayanıklılığa sahiptir. Bununla birlikte, bazı güçlü asitler, bazlar ve oksitleyici maddelerle temas ettiğinde reaksiyona girebilir.

Solvent Özelliği

Etil asetat, organik çözücü olarak yaygın olarak kullanılır. Boya, vernik, yapıştırıcı gibi malzemelerde çözücü olarak tercih edilir.

Alev Alma Noktası

Etil asetat, yaklaşık olarak -4 santigrat derece civarında bir alev alma noktasına sahiptir.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Etil asetatın üretimi, asetik asidin ve etanolün reaksiyonu ile gerçekleşir.

Asetik asit, metanol veya karbon monoksit ve hidrojen gazının reaksiyonu ile üretilebilir. Geleneksel olarak, asetik asit, metanol ve karbon monoksitin reaksiyonu kullanılarak üretilir.Asetik asit ile etanol, sülfürik asit gibi bir katalizörün varlığında reaksiyona girerek etil asetat ve su oluşturur. Bu reaksiyon, bir esterifikasyon reaksiyonudur.

Oluşan etil asetat, süzülerek veya diğer ayrım yöntemleri ile saf hale getirilir. Bu aşamada, istenmeyen katı partiküller veya diğer yan ürünler ayrılır.Etil asetatın saf hale getirilmesi için fraksiyonal damıtma kullanılabilir. Bu işlemde, sıvının farklı kaynama noktalarına sahip bileşenleri ayrılır.

Ürün, kalite kontrol testlerinden geçirilir. Kalite standartlarına uygunsa, paketlenir ve pazarlamaya hazır hale getirilir.

KULLANIM ALANLARI

Solvent

Etil asetat, yaygın olarak endüstriyel solvent olarak kullanılır. Boya, vernik, yapıştırıcı gibi malzemelerin üretiminde ve temizlik ürünlerinin yapımında çözücü olarak tercih edilir.

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri

Etil asetat, oje ve tırnak cilası gibi kozmetik ürünlerin formülasyonunda yaygın olarak kullanılır.

Yapı Malzemeleri

Boya ve verniklerin dışında, ahşap işleme endüstrisinde de kullanılır.

Kimya Endüstrisi

Organik sentezlerde, özellikle esterlerin üretiminde ara madde olarak kullanılır.

Gıda Sanayi

Bazı gıda ürünlerinin aroma ve tatlandırıcılarının yapımında kullanılabilir.

Farmasötik Ürünler

Bazı ilaçların yapımında çözücü olarak kullanılır.

bottom of page