top of page

Mono Etanol Amin (MEA)

Monoetanolamin (MEA), kimyasal yapısı CH3CH2OHNH2 olan bir alkanoilamindir. Bu, birincil bir amin grubuna sahip bir organik bileşiğe örnektir. Birincil aminler, bir azot atomunun doğrudan bir karbon atomuna bağlandığı bileşiklerdir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Monoetanolamin (MEA), kimyasal formülü CH3CH2OHNH2 olan bir alkanoilamindir. Bu yapıda, bir metil grubu (CH3), bir etil grubu (CH2), bir oksijen atomu (O) ve bir azot atomu (N) bulunur. Ayrıca, bir hidroksil grubu (OH) ve birincil bir amin grubu (NH2) da içerir. Bu, birincil aminlerin temel yapısını temsil eder; bir azot atomunun doğrudan bir karbon atomuna bağlandığı yapı.

Fiziksel Yapısı

MEA, oda sıcaklığında (25 derece Celsius) berrak, renksiz bir sıvıdır. Hafif bir amonyak kokusuna sahiptir.

Erime Noktası

MEA'nın erime noktası yaklaşık olarak -59 derece Celsius'tir.

Kaynama Noktası

MEA'nın kaynama noktası yaklaşık olarak 171 derece Celsius'tir.

Yoğunluk

MEA'nın yoğunluğu suyla karşılaştırıldığında biraz daha yüksektir ve yaklaşık olarak 1.018 g/cm³'tür.

Kimyasal Dayanıklılık

Monoetanolamin (MEA), genellikle su ile iyi uyumlu bir şekilde çalışır ve çeşitli kimyasal işlemlerde kullanılabilir. Bununla birlikte, bazı durumlarda kimyasal dayanıklılığı sınırlı olabilir. Özellikle, bazik ortamlarda, asidik ortamlara göre daha iyi performans gösterir.

MEA, asitlerle reaksiyona girebilir ve bu nedenle asidik ortamlarda uzun süre maruz kalması önerilmez. Özellikle konsantre mineral asitler (örneğin sülfürik asit, hidroklorik asit) ile temasından kaçınılmalıdır.

Korozyon Etkisi

Monoetanolamin (MEA), belirli koşullarda korozyon etkisine neden olabilir. Özellikle, MEA, metal yüzeylerle temas ettiğinde korozyon oluşumuna yol açabilir. Bu, özellikle asidik ortamlarda ve yüksek sıcaklıklarda meydana gelebilir.

Higroskopiklik

Monoetanolamin (MEA), higroskopik bir özelliğe sahiptir. Bu, MEA'nın çevresindeki nemi emme eğiliminde olduğu anlamına gelir.

Çözünürlük

MEA, su ile iyi çözünür. Bu, MEA'nın çeşitli sıvı formülasyonlarda kullanılmasını mümkün kılar.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Monoetanolamin (MEA) üretimi genellikle etilen oksidin suyla reaksiyona girmesiyle gerçekleştirilir. İlk aşamada, etilen oksit ve su, üretim tesisinde uygun şekilde hazırlanır. Etilen oksit, etilen gazının oksidasyonu ile elde edilir. 

Hazırlanan etilen oksit ve su, reaksiyon tankında karıştırılır. Bu reaksiyon sonucunda MEA ve yan ürünler oluşur. ( CH2CH2O + H2O → HOCH2CH2NH2 (Monoetanolamin) + Yan Ürünler )

Oluşan karışım, ayrıştırma işlemine tabi tutularak MEA'nın saflaştırılması sağlanır. Bu aşamada yan ürünlerin uzaklaştırılması da amaçlanır. Saflaştırılmış MEA, gerekirse ek işlemlerle (örneğin, filtrasyon veya reaktiflerin ayarlanması) daha da iyileştirilebilir.

KULLANIM ALANLARI

Gaz Arıtma

MEA, doğal gaz ve petrokimya tesislerinde, karbon dioksit (CO2) ve hidrojen sülfür (H2S) gibi asidik gazları absorbe etmek için kullanılır. Bu, gazların temizlenmesi ve saflaştırılması işlemlerinde önemlidir.

Kimyasal İşlemler

MEA, bazı kimyasal reaksiyonlarda katalizör veya reaktif olarak kullanılabilir. Özellikle, MEA'nın bazik özellikleri, belirli reaksiyonlarda pH düzenlemesi için önemlidir.

Yüzey Aktif Maddeler

MEA, temizlik ürünlerinin ve deterjanların formülasyonunda kullanılabilir. Ayrıca, kişisel bakım ürünlerinde de bulunabilir.

Boya ve Kaplama Endüstrisi

MEA, boya ve verniklerin üretiminde pH düzenleyici olarak kullanılabilir.

Gıda ve İçecek Endüstrisi

MEA, gıda işleme endüstrisinde bazı aşamalarda kullanılabilir. Ancak, bu tür uygulamalarda kullanıldığında, katkı maddeleri ve gıda güvenliği standartlarına uyulması önemlidir.

Kozmetik Ürünler

MEA, kozmetik ürünlerin formülasyonunda pH ayarlayıcı olarak kullanılabilir.

İlaç Endüstrisi

MEA, belirli farmasötik uygulamalarda kullanılabilir, ancak bu alandaki kullanımı daha sınırlıdır.

bottom of page