top of page

Etil Glikol

Etil glikol, kimyasal formülü C2H6O2 olan bir bileşiktir. Diğer adıyla etilen glikol olarak da bilinir. Renksiz, kokusuz, tatlı bir sıvıdır ve birçok endüstriyel uygulamada kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Etil glikol, kimyasal yapısı itibarıyla bir diol veya glikoldür. Bu, molekülde iki hidroksil (-OH) grubunun bulunması anlamına gelir. Etil glikol, iki karbon atomu, altı hidrojen atomu ve iki oksijen atomundan oluşur. Kimyasal formülü C2H6O2'dir.

Fiziksel Yapısı

Etil glikol, fiziksel olarak renksiz, kokusuz bir sıvıdır. Tipik olarak suyu andıran bir görünüme sahiptir.

Erime Noktası

Etil glikolün erime noktası -13.2°C (-8.2°F) olarak belirlenmiştir.

Kaynama Noktası

Etil glikolün kaynama noktası 197.6°C (387.7°F) olarak belirlenmiştir.

Yoğunluk

Etil glikolün yoğunluğu, genellikle 20°C'de 1.113 g/cm³ civarındadır.

Kimyasal Dayanıklılık

Etil glikol, birçok kimyasal maddeye karşı genellikle oldukça dayanıklıdır. Ancak, bazı özel koşullarda veya belirli kimyasallarla temas ettiğinde reaksiyona girebilir. Örneğin, yüksek sıcaklık veya bazı güçlü asitler veya bazlar ile uzun süreli temas etmesi durumunda, kimyasal dayanıklılığı azalabilir.

Çözünürlük

Etil glikol, su ile tamamen karışabilen bir çözücüdür.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Etil glikolün endüstriyel üretimi genellikle etilen oksitin hidroliziyle gerçekleştirilir.

İlk aşama, etilenin oksidasyonuyla etilen oksidin üretilmesidir. Bu işlem, etilen gazının havayla veya oksijenle reaksiyona girmesiyle gerçekleşir.

Üretilen etilen oksit daha sonra su ile reaksiyona girerek etil glikolü üretmek için hidrolize edilir. Bu reaksiyon, asidik bir katalizör (genellikle sülfürik asit veya fosforik asit gibi) varlığında gerçekleşir.

Hidroliz reaksiyonundan sonra, elde edilen karışımda etil glikol, su ve diğer yan ürünler bulunur. Bu karışım genellikle distilasyon gibi ayırma teknikleri kullanılarak saflaştırılır ve etil glikol izole edilir.

KULLANIM ALANLARI

Boyalar ve Kaplamalar

Reçinelerin ve boyaların çözücüsü olarak kullanılan etil glikol, mobilya, otomotiv ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılır.

Otomotiv Sektörü

Antifriz olarak kullanılan etil glikol, araç radyatörlerinde donmayı önlemek için kullanılır.

Endüstriyel Soğutma

Endüstriyel soğutma sistemlerinde soğutucu sıvı olarak etil glikol kullanılır.

Plastik ve

Polimer Endüstrisi

Etil glikol, polietilen tereftalat (PET) gibi polimerlerin üretiminde bir bileşen olarak kullanılır.

Cam ve Seramik Endüstrisi

Cam ve seramik üretiminde, özellikle seramik glazürlerin ve camın işlenmesinde etil glikol kullanılır.

bottom of page