top of page

Kalsiyum Karbonat

Kalsiyum karbonat (CaCO3), kimyasal formülü CaCO3 olan inorganik bir bileşiktir. Doğada geniş bir şekilde bulunur ve karbonat mineral grubuna aittir. Kireçtaşı, kalker ve mermer gibi doğal kayalıkların temel bileşenidir. Ayrıca deniz kabuklularının ve mercanların iskeletlerinde de bulunur.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Kalsiyum karbonat, bir kalsiyum iyonu (Ca2+) ve iki karbonat iyonu (CO3^2-) tarafından oluşturulan bir tuzdur. Bu iyonlar, elektrostatik çekimlerle bir araya gelir ve kristal yapıyı oluşturur. Kalsiyum iyonu, Ca2+, bir kalsiyum atomundan kaynaklanır ve iki pozitif yüke sahiptir. Karbonat iyonu, CO3^2-, bir karbon atomunu üç oksijen atomuyla birleştirir. Karbonat iyonu, iki negatif yüke sahiptir.

Fiziksel Yapısı

Kalsiyum karbonatın (CaCO3) fiziksel yapısı kristal yapıdır ve doğada genellikle katı halde bulunur. Bu kristaller, farklı formlarda var olabilir. İki yaygın form kalsit ve aragonittir.

Erime Noktası

Kalsiyum karbonatın (CaCO3) doğal hali olan minerallerin erime noktası yoktur çünkü CaCO3 termal ayrışma (termal bozulma) ile karbon dioksit (CO2) ve kalsiyum oksit (CaO) oluşturarak bozulur. Bu nedenle, doğal kalker, kireçtaşı ve mermer gibi mineraller belirli bir sıcaklıkta erimezler.

Ancak, kalsiyum karbonat termal bozulmadan önce, 825°C civarında başlamak üzere, termal çözünme denilen bir süreçle CO2 ve CaO'ya ayrışır.

Yoğunluk

Kalsiyum karbonatın yoğunluğu 2.71 gram/cm³'tür.

Kimyasal Dayanıklılık

Kalsiyum karbonat (CaCO3), çoğu asitlere karşı genellikle dayanıklıdır. Özellikle düşük konsantrasyonlardaki hafif asitlere karşı kararlıdır. Örneğin, karbonatlı suların içerisinde bulunan karbonat iyonları, hafif karbonik asit (H2CO3) içinde çözünebilir, ancak güçlü bir asit oluşturmazlar.

Ancak, kalsiyum karbonat, güçlü asitlerle temas ettiğinde çözünebilir. Örneğin, hidroklorik asit (HCl) gibi güçlü asitler, kalsiyum karbonatı çözerler.

Suda Çözünürlük

Kalsiyum karbonat suda zayıf bir şekilde çözünür. Bu, suda CO3^2- ve Ca^2+ iyonlarına ayrıştığında gerçekleşir.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Kalsiyum karbonatın endüstriyel üretimi genellikle doğal kalker, kireçtaşı veya mermer gibi kalsiyum karbonat içeren minerallerin işlenmesiyle gerçekleşir. Başlangıçta, doğal kalker, kireçtaşı veya mermer gibi kalsiyum karbonat içeren mineraller çıkarılır. Bu mineraller genellikle taş ocaklarından veya maden sahalarından elde edilir.

Elde edilen ham kayaçlar, öğütülerek küçük parçalara ayrılır. Bu işlem, genellikle öğütme makineleri veya değirmenler kullanılarak yapılır. Ham kalsiyum karbonat, gerekirse yıkanarak veya elekten geçirilerek istenmeyen kirliliklerden arındırılır.

Kalsiyum karbonat toz haline getirilir. Bu işlemde, öğütme makinaları kullanılır. Elde edilen toz, belirli bir boyut dağılımına sahip olması için sınıflandırılır.

KULLANIM ALANLARI

İnşaat Sektörü

Kalsiyum karbonat, çimento ve harç üretiminde kullanılır. Özellikle beyaz çimento üretiminde temel bileşenlerden biridir.

Plastik ve Kauçuk Endüstrisi

Kalsiyum karbonat, plastik ve kauçuk ürünlerin üretiminde dolgu maddesi olarak kullanılır. Bu, malzemenin mukavemetini artırabilir ve üretim maliyetlerini azaltabilir.

Boya ve Kaplama Endüstrisi

Kalsiyum karbonat, boya ve kaplama malzemelerinin üretiminde dolgu maddesi olarak kullanılır. Ayrıca, renk pigmentlerini taşıyabilir.

Kağıt Endüstrisi

Kalsiyum karbonat, kağıt ve karton üretiminde dolgu maddesi olarak kullanılır. Kağıdın kalitesini artırabilir ve üretim verimliliğini artırabilir.

Kimya Endüstrisi

Kalsiyum karbonat, kimyasal reaksiyonlarda pH düzenleyici olarak veya reaktif bir ajan olarak kullanılabilir.

Gıda Sanayi

Gıda endüstrisinde, kalsiyum karbonat bir gıda katkı maddesi olarak kullanılır. Özellikle unlu mamullerde kabartıcı olarak kullanılabilir.

Tarım Sektörü

Tarım sektöründe, kalsiyum karbonat toprak düzenleyici olarak kullanılabilir. Topraktaki pH seviyelerini düzeltebilir.

bottom of page