top of page

İzo Butil Asetat

İzo butil asetat, kimyasal formülü C6H12O2 olan bir esterdir. Bu bileşik, asetik asidin ve izo-butil alkolünün reaksiyonu sonucu oluşur. Bu kimyasal, genellikle organik sentezlerde, boya ve vernik endüstrisinde çözücü olarak kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

İzo butil asetatın kimyasal yapısı CH3COOCH2CH(CH3)2 'dir. Bu formül, izo-butil asetatın kimyasal bileşimini temsil eder. CH3COO kısmı, asetik asidin (CH3COOH) karboksil grubudur ve CH2CH(CH3)2 kısmı ise izo-butil alkolün (C4H9OH) hidroksil grubudur. Bu iki grup bir araya geldiğinde, izo-butil asetat meydana gelir.

Fiziksel Yapısı

İzo butil asetat, renksiz bir sıvıdır. Tipik olarak hoş ve meyvemsi bir kokusu vardır. Bu özellikleri nedeniyle bazen yapıştırıcılar, vernikler ve cilalar gibi malzemelerin içinde tercih edilir.

Erime Noktası

İzo-butil asetatın erime noktası yaklaşık olarak -100 santigrat derecedir.

Yoğunluk

İzo-butil asetatın yoğunluğu yaklaşık olarak 0.873 gram/cm³'tür.

Kaynama Noktası

İzo-butil asetatın kaynama noktası yaklaşık olarak 117 santigrat derecedir.

Kimyasal Dayanıklılık

İzo-butil asetat, çoğu organik ve inorganik maddeye karşı ılımlı bir kimyasal dayanıklılığa sahiptir. Bununla birlikte, bazı güçlü asitler, bazlar ve oksitleyici maddelerle temas ettiğinde reaksiyona girebilir.

Solvent Özelliği

İzo-butil asetat, organik çözücü olarak yaygın olarak kullanılır. Boya, vernik, yapıştırıcı gibi malzemelerde çözücü olarak tercih edilir.

Alev Alma Noktası

İzo-butil asetatın alev alma noktası yaklaşık olarak 23 santigrat derecedir.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

İzo-butil asetatın ana maddesi olan izo-butil alkol, önceden üretilir. Bu, izo-butilenin bir hidrojen atomu ile hidrojenlenmesi ile elde edilir.

İzo-butil alkol ile asetik asit arasında esterifikasyon reaksiyonu gerçekleşir. Bu reaksiyon, izo-butil asetatın oluşumuna neden olur. Katalizör olarak genellikle sülfürik asit kullanılır.

Oluşan izo-butil asetat, süzülerek veya diğer ayrım yöntemleri ile saf hale getirilir. Bu aşamada, istenmeyen katı partiküller veya diğer yan ürünler ayrılır.

İzo-butil asetatın saf hale getirilmesi için fraksiyonal damıtma kullanılabilir. Bu işlemde, sıvının farklı kaynama noktalarına sahip bileşenleri ayrılır.

 

Ürün, kalite kontrol testlerinden geçirilir. Kalite standartlarına uygunsa, paketlenir ve pazarlamaya hazır hale getirilir.

KULLANIM ALANLARI

Boya ve Vernik Endüstrisi

İzo-butil asetat, boya ve verniklerin formülasyonunda çözücü olarak kullanılır. Ayrıca, bu alanda reçinelerin çözücüsü olarak da tercih edilir.

Yapıştırıcılar ve Mastikler

Endüstriyel yapıştırıcıların ve mastiklerin yapımında kullanılır.

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri

Oje, tırnak cilası, saç spreyi gibi kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin içerisinde çözücü olarak yer alabilir.

Kimya Endüstrisi

Organik sentezlerde, özellikle esterlerin üretiminde ara madde olarak kullanılır.

Temizlik Ürünleri

Bazı temizlik maddelerinin yapımında çözücü olarak kullanılır.

Plastik ve Sentetik Malzemeler

Plastiklerin ve sentetik malzemelerin üretiminde kullanılabilir.

bottom of page