top of page

Hava Kurutmalı Tiner (Hekzan)

Hekzan, bir hidrokarbon bileşiği olup, kimyasal formülü C6H14'tür. Altı karbon atomu ve on dört hidrojen atomundan oluşur. Doğada çeşitli organik maddelerde bulunabilir ve endüstriyel olarak çözücü olarak kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Hekzan, altı karbon atomu (C) ve on dört hidrojen atomu (H) içerir. Kimyasal formülü C6H14'tür. Bu yapı, altı karbon atomunun birbirine bağlı olduğu doğrusal bir zincir şeklinde görünmektedir. Karbon atomları, her biri dört bağ yapabilen bir elementtir, bu nedenle her karbon atomu dört diğer karbon atomu ile bağ yapar. Karbon atomları arasındaki bağlar, tek bağlarla (C-C) oluşturulmuştur.

Fiziksel Yapısı

Hekzan, fiziksel olarak bir sıvı halde bulunur. Standart koşullarda (0 °C'de ve 1 atmosfer basınç altında) renksiz, kokusuz ve hafifçe uçucu bir sıvıdır.

Erime Noktası

Hekzanın erime noktası -95 °C'dir.

Kaynama Noktası

Hekzanın kaynama noktası 68.7 °C olarak bilinmektedir.

Yoğunluk

Hekzanın yoğunluğu yaklaşık olarak 0.66 gram/cm³'tür.

Kimyasal Dayanıklılık

Hekzan, genellikle birçok kimyasal maddeye karşı oldukça dayanıklıdır. Özellikle çoğu organik çözücü ile iyi karışabilmesi ve birçok organik madde ile uyumlu olabilmesi, onu birçok kimyasal işlemde kullanılabilir bir çözücü yapar.

Ancak, hekzanın bazı maddelerle reaksiyona girebileceği durumlar da vardır. Özellikle oksitleyici maddeler veya bazik çözeltilerle teması durumunda kimyasal reaksiyonlara girebilir.

Buhar Basıncı

Hekzanın 20 °C'deki buhar basıncı yaklaşık olarak 150 Pascal'dır (veya 1.5 mbar).

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Hekzanın endüstriyel üretimi, genellikle ham petrolün rafinasyonu veya doğal gazın işlenmesi yoluyla gerçekleşir. Hekzan, genellikle ham petrolün veya doğal gazın bir yan ürünü olarak ortaya çıkar. Ham petrol rafinerilerinde, ham petrolden çeşitli fraksiyonlar ayrılır.Bu fraksiyonlardan biri de hekzandır.

Elde edilen hekzan, genellikle bir karışım halinde bulunur ve farklı izomerler içerebilir. İzomerizasyon işlemi, bu izomerlerin istenilen bileşiklere dönüştürülmesini sağlar. Örneğin, n-hekzan (normal hekzan) ve izomerik hekzanlar arasındaki dönüşümler bu aşamada gerçekleşebilir.

Elde edilen hekzan, istenilen kalite ve saflıkta olmayabilir. Bu nedenle, rafinasyon işlemleri ile istenilen kaliteye getirilir. Hekzan, endüstriyel olarak kullanıldığında uygun konteynerlarda paketlenir ve depolanır. 

KULLANIM ALANLARI

Boya ve Kaplama Endüstrisi

Hekzan, boya, vernik ve kaplama üretiminde çözücü olarak kullanılır. Boyaların inceltilmesi ve karıştırılması için tercih edilir.

Kauçuk Endüstrisi

Hekzan, kauçuk üretiminde çözücü olarak kullanılır. Kauçukun ham maddesi olan kauçuk lateksi, hekzan ile işlenebilir.

Yağ ve Yağ Ürünleri Endüstrisi

Hekzan, bitkisel yağların çıkarılmasında ve rafinasyonunda kullanılır. Bitkisel yağların temizlenmesi ve saflaştırılması için bir çözücü olarak görev yapar.

Yapıştırıcı ve Sızdırmazlık Malzemeleri Üretimi

Hekzan, yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemelerinin üretiminde kullanılır.

Tekstil Endüstrisi

Hekzan, tekstil sektöründe, özellikle yağları ve kirleri çıkarmak için bir çözücü olarak kullanılır.

Farmasötik Endüstri

Hekzan, farmasötik ürünlerin üretiminde çözücü olarak kullanılabilir.

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri

Bazı kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin üretiminde çözücü olarak kullanılabilir.

bottom of page