top of page

Di Etanol Amin (DEA)

Diethanolamine (DEA), bir alkol (etanol) ve bir amin (amonyak) grubuna sahip olan bir organik bileşiktir. Kimyasal formülü C4H11NO2'dir. DEA, hidrofilik (suda çözünen) ve bazik özelliklere sahiptir, bu da onu birçok farklı endüstriyel uygulama için uygun hale getirir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

DEA molekülünde iki etanol grubu (CH2-CH2-OH) bir azot atomuna (NH) bağlıdır. Formülü H-O-CH2-CH2-NH-CH2-CH2-OH 2dir. Bu formülde, "H" hidrojen atomunu, "O" oksijen atomunu, "C" karbon atomunu, "N" azot atomunu ve "H2" hidrojen molekülünü temsil eder. DEA, bir etanol molekülünde iki hidroksil grubunun (OH) amonyak molekülüne bağlanması ile oluşur. Bu nedenle adında "di-" ön eki vardır. DEA, birincil amin grubuna sahip bir bileşiktir. Bu yapı, DEA'nin hidrofilik (suda çözünen) özelliklerini sağlar.

Fiziksel Yapısı

Diethanolamine (DEA), genellikle renksiz bir sıvıdır. Saf DEA'nin kokusu hafif amonyak benzeri olabilir.

Erime Noktası

Diethanolamine'in (DEA) erime noktası yaklaşık olarak -28.5 derece Celsius'tir.

Kaynama Noktası

Diethanolamine'in (DEA) kaynama noktası yaklaşık olarak 271 derece Celsius'tir.

Yoğunluk

Diethanolamine'in (DEA) yoğunluğu su ile karşılaştırıldığında daha yüksektir. Saf DEA'nin yoğunluğu yaklaşık olarak 1.1 gram/cm³ civarındadır. Bu değer, belirli koşullar altında ölçülen bir değer olup, uygulama veya ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Kimyasal Dayanıklılık

Diethanolamine (DEA), genellikle kimyasal olarak kararlıdır, yani birçok kimyasal madde ile reaksiyona girmez veya bozunmaz. Ancak, bazı özel koşullarda veya belirli kimyasallar ile temasında reaksiyona girebilir. Örneğin, konsantre asitler, bazlar veya oksitleyici maddeler ile temas ettiğinde, DEA çözeltisinde kimyasal değişiklikler meydana gelebilir.

Korozyon Etkisi

Konsantre DEA çözeltileri, bazı metal yüzeyler üzerinde korozyona neden olabilir.

Higroskopiklik

DEA, higroskopik bir özelliğe sahiptir, yani çevresindeki nemi çekebilir.

Çözünürlük

DEA, su ile iyi çözünebilir. Bu özelliği, su bazlı çözeltilerde kullanımını kolaylaştırır.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Diethanolamine (DEA) üretimi, genellikle etilen oksit (EO) ve amonyak (NH3) gibi ham maddelerin reaksiyonlarıyla gerçekleşir. Etilen oksit (EO) ve amonyak (NH3), temizlenmiş ve uygun konsantrasyonlarda hazırlanır.

EO ve NH3, belirli bir sıcaklık ve basınç altında reaksiyona sokulur. Bu reaksiyon sonucunda DEA, monoethanolamine (MEA) ve triethanolamine (TEA) gibi yan ürünler de oluşabilir. Reaksiyon ürünü karışım, genellikle fraksiyonel damıtma gibi ayırma işlemleri ile ayrıştırılır. Bu aşamada, istenilen saf DEA elde edilir.

KULLANIM ALANLARI

Temizlik Ürünleri

DEA, sabunlar, deterjanlar, yüzey temizleyiciler ve diğer temizlik ürünlerinde yüzey aktif madde olarak kullanılır.

Kişisel Bakım Ürünleri

Şampuanlar, saç kremi, vücut yıkama jelleri, losyonlar, kremler gibi kişisel bakım ürünlerinde emülgatör, stabilizatör ve pH düzenleyici olarak kullanılabilir.

Tekstil Endüstrisi

Tekstil işleme ajanları ve boya maddelerinin üretiminde kullanılır.

Kozmetik Ürünler

Makyaj temizleyiciler, cilt bakım ürünleri ve diğer kozmetik ürünlerin formülasyonunda yer alabilir.

Metal İşleme Sıvıları

Metal işleme endüstrisinde soğutma ve yağlama sıvıları içerisinde pH düzenleyici olarak kullanılır.

İlaç Endüstrisi

Bazı farmasötik ürünlerin formülasyonunda yardımcı bir madde olarak kullanılabilir.

Kağıt Endüstrisi

Kağıt hamuru üretiminde ve kağıt ürünlerinin işlenmesinde kullanılabilir.

bottom of page