top of page

N Butil Alkol

N-butil alkol, kimyasal formülü C4H9OH olan bir alkoldür. Diğer bir adıyla n-bütanol olarak da bilinir. Doğrusal bir yapıya sahiptir ve dört karbon atomuna sahip olan bir alkil zinciriyle bağlanmış bir hidroksil grubuna sahiptir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

N-butil alkolün kimyasal yapısı (CH3-CH2-CH2-CH2-OH) şeklindedir. Bu yapı, dört karbonlu bir alifatik zincirin sonunda bir hidroksil grubu ile bağlı olduğunu gösterir.

Fiziksel Yapısı

N-butil alkol, renksiz bir sıvıdır ve genellikle karakteristik bir hafif, keskin kokusu vardır.

Erime Noktası

N-butil alkolün erime noktası -89.8 °C olarak bilinmektedir.

Kaynama Noktası

N-butil alkolün kaynama noktası yaklaşık olarak 117.7 °C olarak bilinir.

Yoğunluk

N-butil alkolün yoğunluğu su ile karşılaştırıldığında daha büyüktür. 20 °C (68 °F) sıcaklıkta, n-butil alkolün yoğunluğu yaklaşık olarak 0.810 g/cm³'tür. Bu, suyun yoğunluğundan (1 g/cm³) daha düşüktür, bu yüzden n-butil alkol suyun üzerinde yüzer.

Kimyasal Dayanıklılık

N-butil alkol, birçok kimyasal maddeye karşı genellikle dayanıklıdır. Özellikle organik çözücülere ve zayıf asitlere ve bazlara karşı oldukça stabildir. Bununla birlikte, güçlü oksitleyici ajanlara ve bazı reaktif kimyasallara karşı daha hassas olabilir.

Suda Çözünürlük

N-butil alkol, çeşitli organik çözücülerde iyi çözünebilir. Özellikle organik çözücüler ve su ile karışabilir. Su içinde sınırlı bir çözünürlüğe sahiptir, bu yüzden suyun üzerinde yüzer. Ancak, çözünürlük çözücünün türüne, sıcaklığa ve basınca bağlı olarak değişebilir.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

N-butil alkolün endüstriyel üretimi, genellikle propilen gibi petrokimyasal ham maddelerden başlar. Üretim süreci propilen gazının su ile reaksiyona sokulmasıyla başlar. Bu reaksiyon, yüksek sıcaklık ve basınç altında bir katalizörün varlığında gerçekleşir. Bu adımda, propilenin suyla reaksiyona girerek izobutilen (C4H8) ve n-butil alkol (C4H9OH) oluşturur.

Alternatif bir üretim yöntemi, biyolojik fermantasyonla gerçekleştirilebilir. Burada, belirli mikroorganizmalar kullanılarak glikoz gibi şekerlerin fermantasyonu yoluyla n-butil alkol elde edilir.

Elde edilen karışım, damıtma işlemine tabi tutulur. Bu aşamada, n-butil alkolün istenilen saflıkta elde edilmesi için karışımdaki bileşenler ayrılır. Damıtma işleminden sonra, ürün bir dizi rafinasyon adımından geçirilir. Bu, olası kirleticilerin uzaklaştırılmasını ve ürünün kalitesinin artırılmasını içerir.

KULLANIM ALANLARI

Boyalar ve Kaplamalar

N-butil alkol, boya ve kaplama endüstrisinde çözücü olarak yaygın olarak kullanılır. Boya ve verniklerin formülasyonunda çözücü olarak görev yapar.

Plastik ve Reçine Üretimi

Plastiklerin ve reçinelerin üretim süreçlerinde n-butil alkol kullanılabilir.

Kimya Endüstrisi

Kimya endüstrisinde reaktif olarak kullanılabilir. Bazı kimyasal sentezlerde ara ürün olarak görev yapar.

Selüloz ve Kağıt Endüstrisi

Selülozun çözelti haline getirilmesinde ve kağıt üretiminde kullanılır.

Gıda Sanayi

Gıda sanayisinde bazı ürünlerin formülasyonunda kullanılabilir. Örneğin, aromaların ve esansiyel yağların çözelti haline getirilmesinde kullanılabilir.

Farmasötik Endüstri

Bazı farmasötik ürünlerin üretiminde ve formülasyonunda kullanılabilir.

bottom of page