top of page

Tert-Bütanol

Tert-bütanol (TBA), bir alkollü bileşiktir ve kimyasal formülü (CH₃)₃COH'dir. İzobütanolün bir türüdür ve dört karbon atomuna sahiptir. "Tert" ön eki, bu molekülün üç metil (CH₃) grubuna sahip olduğunu belirtir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Tert-bütanolün kimyasal yapısı, (CH₃)₃COH şeklinde ifade edilir.

Fiziksel Yapısı

Saf tert-bütanol, renksiz bir sıvıdır. Karakteristik bir kokusu vardır.

Erime Noktası

Tert-bütanolün erime noktası yaklaşık olarak -40 santigrat derecedir (-40 °C).

Kaynama Noktası

Tert-bütanolün kaynama noktası yaklaşık olarak 82 santigrat derecedir (82 °C).

Yoğunluk

Tert-bütanolün yoğunluğu suyunkinden daha hafiftir. Yaklaşık olarak 0.786 g/cm³ olarak bilinir.

Kimyasal Dayanıklılık

Tert-bütanolün kimyasal dayanıklılığı, genellikle organik çözücülere dayanıklı olduğu kabul edilir. Bununla birlikte, belirli koşullara bağlı olarak, bazı kimyasal maddeler veya reaksiyonlarla etkileşime girebilir. Özellikle yüksek sıcaklık, yoğun asitler, bazlar veya oksitleyici maddeler gibi aşındırıcı koşullarda bu dayanıklılık değişebilir.

Suda Çözünürlük

Suda kısmen çözünebilir. Diğer organik çözücülerle iyi çözünür.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Tert-bütanolün endüstriyel üretimi, izobütenden veya normal bütenden sentezlenir. İzobütanol üretimi için, başlangıçta izobütenden yararlanılır. İzobütenden elde edilen reaktif, tert-bütanol sentezinde kullanılır. Normal bütanol kullanılacaksa, n-bütan ham maddesi olarak kullanılır.

İlk aşamada, izobütanın üretimi gerçekleşir. Bu, izobütanın katalitik olarak normal bütan izomerine dönüştürülmesidir. İzobütan, oksijenle birleştirilerek t-bütanol ve su oluşturacak bir reaksiyona sokulur. Bu reaksiyon için genellikle bir katalizör kullanılır. 

 

Reaksiyon sonucu oluşan karışımdan t-bütanol ve su ayrıştırılır. Bu aşamada, çeşitli ayırma teknikleri kullanılabilir. Elde edilen t-bütanol, saflaştırılır ve rafine edilir. Bu, istenmeyen kalıntıları veya yan ürünleri uzaklaştırmayı içerir.

KULLANIM ALANLARI

Boya ve Kaplama Endüstrisi

Tert-bütanol, boya, vernik, kaplama ve diğer yüzey kaplama ürünlerinin formülasyonunda çözücü olarak kullanılabilir.

Reçine Üretimi

Poliüretan reçinelerin üretiminde, poliester reçinelerin oluşturulmasında ve diğer reçine türlerinin sentezinde kullanılabilir.

Kimya Endüstrisi

Organik sentezlerde bir reaktif olarak kullanılabilir.

Tarım Kimyasalları

Pestisit ve herbisit formülasyonları içinde çözücü olarak kullanılabilir.

Cam ve Seramik Endüstrisi

Fırın kaplama işlemlerinde ve diğer uygulamalarda çözücü olarak kullanılabilir.

Ambalaj ve Baskı Endüstrisi

Mürekkep, vernik ve kaplamaların üretiminde çözücü olarak kullanılabilir.

bottom of page