top of page

Sles N70

SLES N70, temelde bir çeşit yüzey aktif madde olan "Sodyum Lauryl Ether Sulfate" (SLES) için bir kısaltmadır. Bu madde, temizlik ürünlerinde ve kozmetik ürünlerde sıklıkla bulunur. SLES, köpüklendirici ve temizleyici özelliklere sahip olduğu için şampuan, sabun, diş macunu gibi birçok kişisel bakım ürününde kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

SLES'nin (Sodyum Lauryl Ether Sulfate) kimyasal formülü CH3(CH2)11(OCH2CH2)nOSO3Na dır. CH3(CH2)11, lauril zincirini temsil eder. Bu, bir dizi karbon ve hidrojen atomundan oluşan bir hidrokarbon zinciridir. (OCH2CH2)n, olan kısım, etilen oksit (CH2CH2O) birimlerinin bir dizi tekrarından oluşur. Bu, etilen oksitin bir polimeridir ve zincirin başında yer alır. OSO3Na, kısmı ise, sülfonat grubunu temsil eder. Sodyum tuzu, sülfonik asidin bir tuzudur. SLES, genellikle belirli bir zincir uzunluğunda (n değeri) bir dizi etilen oksit birimi içerir. Bu, ürünün belirli köpüklenme, temizleme ve emülsiyon oluşturma özelliklerini etkiler.

Fiziksel Yapısı

SLES (Sodyum Lauryl Ether Sulfate), saf halde renksiz veya hafif sarı bir sıvıdır.

PH Değeri

SLES (Sodyum Lauryl Ether Sulfate), genellikle nötr bir pH seviyesine sahiptir. pH değeri ürünün formülasyonuna ve üreticiye bağlı olarak değişebilir, ancak genellikle 6 ila 8 arasında olur. Bu, SLES'nin çoğu zaman nötr bir çözelti olduğu anlamına gelir.

Yüzey Aktif Özellikler

SLES, yağları ve kirleri çözerek yüzeylerin temizlenmesine yardımcı olur. Bu, şampuanlar, sabunlar ve diğer temizlik ürünlerinin etkinliğini artırır.

Yoğunluk

SLES'nin (Sodyum Lauryl Ether Sulfate) yoğunluğu, konsantrasyonu ve formülasyonuna bağlı olarak değişebilir. Saf SLES'nin yoğunluğu yaklaşık olarak 1.03 ila 1.08 g/cm³ arasında olabilir.

Kimyasal Dayanıklılık

SLES (Sodyum Lauryl Ether Sulfate), genellikle kimyasal dayanıklılığı iyi olan bir maddedir. Normal kullanım koşullarında, çoğu temizlik ürünlerinde ve kozmetik ürünlerin formülasyonlarında stabil bir şekilde kullanılabilir.

Suda Çözünürlük

SLES (Sodyum Lauryl Ether Sulfate), su ile iyi çözünebilen bir maddedir. Bu özelliği, SLES'nin temizlik ürünlerinin ve kozmetik ürünlerin formülasyonlarında yaygın olarak kullanılmasını sağlar. SLES, su ile karıştığında homojen bir çözelti oluşturur ve bu da ürünün etkin bir şekilde kullanılmasına olanak tanır.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

SLES'nin ana hammaddesi, lauril alkol ve etilen oksit gibi kimyasal bileşenlerdir. Bu maddeler, genellikle petrokimya endüstrisinden tedarik edilir. Lauril alkol ile etilen oksitin reaksiyonu sonucu etil alkol eter sülfat (EAE) oluşturulur. Bu reaksiyon, SLES'nin temel yapısının oluşturulmasını sağlar.

EAE, sülfürik asit ile reaksiyona girerek SLES'ye dönüştürülür. Bu süreçte sülfonat grubu (SO3) moleküle eklenir. Sülfonasyon işleminden sonra, oluşan ürünün pH seviyesi ayarlanarak nötr hale getirilir. Bu genellikle sodyum hidroksit (NaOH) veya başka bir alkali madde kullanılarak yapılır.

Nötrleştirilmiş ürün daha sonra soğutularak kristalleşmeye bırakılır. Oluşan kristaller ayrılır ve daha sonra kurutulur. Ürün, kalite standartlarına uygunluğu kontrol etmek için test edilir. Fiziksel, kimyasal ve diğer özellikler incelenir.

KULLANIM ALANLARI

Temizlik Ürünleri

Ev temizlik ürünleri, bulaşık deterjanları, çamaşır deterjanları ve diğer temizlik ürünlerinin formulasyonlarında kullanılır.

Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünler

Şampuanlar, duş jelleri, sabunlar, diş macunları, saç kremleri gibi birçok kişisel bakım ürününün temel bileşenlerinden biridir.

Sanayi Sektörü

Metal işleme, tekstil, gıda işleme ve diğer sanayi alanlarında temizlik ve yüzey işleme ürünlerinde kullanılabilir.

Tarım ve Bahçe Bakımı

Tarım sektöründe kullanılan böcek öldürücüler, pestisitler ve bitki besinlerinin bazı formulasyonlarında yer alabilir.

Otomotiv Sektörü

Otomobil temizlik ürünlerinde ve otomotiv bakım ürünlerinde yer alabilir.

Boya ve Kaplama Endüstrisi

Bazı boya ve kaplama ürünlerinde yüzey temizliği ve dispersan olarak kullanılabilir.

bottom of page