top of page

Metil İzo Butil Keton (MIBK)

Metil İzo Butil Keton (MIBK), kimyasal formülü C6H12O olan bir keton bileşiğidir. MIBK, bir metil grubu (CH3), bir izobutil grubu (i-C4H9) ve bir karbonil grubu (C=O) içeren yapıya sahiptir. MIBK, MEK (Metil Etil Keton) gibi birçok benzer özelliklere sahiptir, ancak moleküler yapısı biraz farklıdır. MEK, etil grubu içerirken, MIBK izobutil grubu içerir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Metil İzo Butil Keton (MIBK), kimyasal formülü C6H12O olan bir keton bileşiğidir. MIBK, bir metil grubu (CH3) ve iki izobutil grubu [(CH3)2CH-] içeren karakteristik bir kimyasal yapıya sahiptir. Bu yapı, MIBK'nin bir keton olduğunu belirtir.

Fiziksel Yapısı

Metil İzo Butil Keton (MIBK), oda sıcaklığında renksiz bir sıvıdır. Tipik olarak, MEK (Metil Etil Keton) gibi organik çözücüler gibi düşük viskoziteli bir yapısı vardır. Ayrıca, hoş olmayan bir keton kokusu vardır.

Donma Noktası

Metil İzo Butil Keton'in (MIBK) donma noktası yaklaşık olarak -86 derecedir.

Kaynama Noktası

Metil İzo Butil Keton'in (MIBK) kaynama noktası yaklaşık olarak 117-118 derece Celsius aralığında bulunur.

Yoğunluk

Metil İzo Butil Keton'in (MIBK) yoğunluğu yaklaşık olarak 0.801 gram/cm³ olarak bilinmektedir.

Kimyasal Dayanıklılık

Metil İzo Butil Keton (MIBK), genellikle birçok organik maddeyle uyumlu olan iyi bir çözücü olarak kabul edilir. Bu özelliği, MIBK'nin boya, kaplama, vernik ve benzeri ürünlerin üretiminde yaygın olarak tercih edilmesine katkıda bulunur. Ancak, bazı plastikler ve elastomerler gibi belirli malzemeler MIBK'ye karşı daha az dayanıklı olabilir ve temas halinde reaksiyona girebilir veya çözünebilir.

Çözünürlük

Metil İzo Butil Keton (MIBK), organik çözücüler arasında genellikle iyi çözücü özelliklere sahiptir. Özellikle organik bileşenlerle iyi karışabilir ve çözebilir. Bununla birlikte, su ile sınırlı oranda karışabilir. MIBK'nin su ile çözünürlüğü sınırlıdır ve bu da onun organik çözücü olarak tercih edilmesinin bir nedenidir. Ancak, suya göre düşük çözünürlüğü nedeniyle, su bazlı sistemlerde kullanımı sınırlıdır.

Uçuculuk

Metil İzo Butil Keton (MIBK), uçucu bir çözücüdür. MIBK'nin düşük kaynama noktası ve buharlaşma hızı, endüstriyel uygulamalarda hızlı kuruma ve buharlaşma sağlamak için tercih edilmesine etki eder. Ayrıca, bu özellik, endüstriyel işlemlerde hızlı ilerlemeyi sağlar.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Metil İzo Butil Keton'in (MIBK) endüstriyel üretimi, izobütanolün dehidrojenasyonu yoluyla gerçekleştirilir. İlk aşamada, izobütanol (i-butanol) üretilir. Bu, propilen gazının hidroformilasyonu ve ardından hidrojenasyon reaksiyonları ile elde edilebilir.

İzobütanol, dehidrojenasyon işlemiyle keton formuna dönüştürülür. Bu aşamada, izobütanolün hidrojen atomlarından arındırılması işlemi gerçekleşir. Dehidrojenasyon sonucu elde edilen reaksiyon ürünü, kondansasyon işlemi ile toplanır ve saflaştırılır.

Kondanse edilen ürün, fraksiyonal distilasyon işlemine tabi tutularak, farklı sıcaklık aralıklarına sahip bileşenlerin ayrılması sağlanır. MIBK, rafinasyon işlemlerinden geçirilerek kalite kontrolü yapılır. Bu aşamada istenmeyen katkı maddeleri veya kalıntılar temizlenir.

KULLANIM ALANLARI

Boya ve Kaplama Endüstrisi

MIBK, boya, vernik ve kaplama üretiminde çözücü olarak kullanılır. Ayrıca, bu ürünlerin uygulanması sırasında temizlik ve inceltme işlemlerinde de tercih edilir.

Yapıştırıcı Üretimi

MIBK, birçok yapıştırıcı türünün üretiminde çözücü olarak kullanılır. Özellikle bazı endüstriyel yapıştırıcıların formülasyonunda yer alır.

Plastik ve Reçine Üretimi

MIBK, polimerlerin (plastiklerin) üretiminde kullanılabilir. Özellikle bazı polimerlerin çözücüsü olarak rol oynar.

Tıbbi Ürünler

MIBK, bazı tıbbi ürünlerin üretiminde kullanılabilir. Özellikle birkaç tıbbi cihazın yapımında kullanılabilir.

Temizlik Ürünleri

MIBK, bazı endüstriyel temizlik ürünlerinin üretiminde kullanılır. Özellikle yağ, kir ve lekelerin çözülmesinde etkilidir.

Kimya Endüstrisi

MIBK, bazı kimyasal reaksiyonlarda çözücü olarak kullanılabilir.

bottom of page