top of page

Gliserin Teknik Farma

Glicerol, birçok endüstriyel ve tıbbi uygulamada kullanılan bir bileşiktir. Glikolitik bir bileşik olan gliserol, tatlı bir tadı vardır, viskoz bir sıvı formunda bulunur ve renksizdir. Kozmetik ürünlerden ilaçlara, patlayıcılardan gıda endüstrisine kadar geniş bir yelpazede kullanılır. Özellikle kozmetikte nemlendirici olarak yaygın olarak kullanılır ve aynı zamanda sabun yapımında da önemli bir bileşendir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Gliserol veya gliserin, kimyasal olarak C3H8O3 moleküler formülüne sahip bir alkol türüdür. Bu bileşik, üç hidroksil grubu (-OH) taşıyan bir karbon zincirinden oluşur. Yapısal olarak, her karbon atomu, bir hidroksil grubu ve hidrojen atomlarıyla bağlıdır. Bu yapı, gliserinin suya kolayca çözünen ve reaktif özelliklere sahip olmasını sağlar.

Fiziksel Yapısı

Gliserin, genellikle renksiz, kokusuz ve viskoz bir sıvıdır. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunur ve saf haldeyken oldukça berrak olabilir. Tatlı bir tadı vardır ve genellikle su ve alkolde çözünür. Ayrıca, gliserin, nem absorbe edebilme yeteneğiyle bilinir, bu da çevresel nemden etkilenebilir ve hafifçe yapışkan bir his bırakabilir.

Erime Noktası

Gliserin'in (gliserolün) erime noktası yaklaşık olarak 17.8 °C (64.04 °F) olarak bilinir. Bu nedenle, oda sıcaklığında (yaklaşık 20-25 °C) genellikle sıvı formda bulunur.

Kaynama Noktası

Gliserin'in kaynama noktası, deniz seviyesinde yaklaşık 290 °C (554 °F) civarındadır.

Yoğunluk

Gliserin'in yoğunluğu, genellikle 1.26 ila 1.27 g/cm³ arasında değişir.

Kimyasal Dayanıklılık

Gliserin, genel olarak kimyasal olarak oldukça dayanıklı bir bileşiktir. Ancak, bazı koşullar altında, özellikle yüksek sıcaklık veya bazı reaktif maddelerle temas durumunda, bozunabilir veya reaksiyona girebilir.Yüksek sıcaklıklarda veya bazı oksitleyici ajanlarla temas ettiğinde, gliserin oksitlenebilir ve yanıcı hale gelebilir.

Çözünürlük

Gliserin, su ile karıştırıldığında çözünür ve birçok organik çözücüde de çözünme eğilimindedir. Bu özelliği, bazı kimyasal reaksiyonlarda çözücü veya ara madde olarak kullanılmasını sağlar.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Gliserin genellikle bitkisel yağlardan veya hayvansal yağlardan üretilir. İlk adım, bitkisel yağ veya hayvansal yağın kullanıldığı bir tesisde ham yağın hazırlanmasıdır. Bu yağlar, genellikle palmiye yağı, soya yağı, kanola yağı veya hindistancevizi yağı gibi bitkisel kaynaklardan veya hayvan yağlarından elde edilir.

Ham yağ, bir hidroliz işlemine tabi tutulur. Bu işlemde, yağdaki trigliseritler (yağ asitlerinin esterleri) su ve bir katalizör (genellikle bir alkali veya asit) yardımıyla parçalanır. Bu parçalanma işlemi sonucunda yağ asitleri ve gliserin oluşur.

Trigliseritlerin parçalanmasıyla elde edilen karışımdan, yağ asitleri ve gliserin ayrıştırılır. Bu ayrıştırma işlemi genellikle bir distilasyon veya ayırma işlemiyle gerçekleştirilir. Gliserin, bu aşamada genellikle su ile karışık bir formda elde edilir.

Elde edilen gliserin, çeşitli arıtma işlemlerinden geçirilir ve saflaştırılır. Bu işlemler, gliserinin istenmeyen katkı maddelerinden, su ve diğer kontaminanlardan arındırılmasını sağlar.

Gliserin, saflaştırıldıktan sonra son işlemlere tabi tutulur ve uygun konteynerlarda depolanır. Bu konteynerlar genellikle plastik veya metal varillerdir.

KULLANIM ALANLARI

Kozmetik Endüstrisi

Gliserin, cilt bakım ürünlerinde (losyonlar, kremler, sabunlar vb.) nemlendirici olarak yaygın bir şekilde kullanılır. Ciltteki nem dengesini korur ve yumuşatıcı etkisiyle bilinir.

İlaç Endüstrisi

Gliserin, ilaçlarda taşıyıcı madde olarak ve rektal veya vajinal supozituvarlar gibi dozaj formülasyonlarının bir parçası olarak kullanılır. Ayrıca, bazı şurupların yapımında stabilizatör olarak görev alır.

Gıda Endüstrisi

Gıda ürünlerinde gliserin, nemlendirici, tatlandırıcı ve dolgu maddesi olarak kullanılır. Düşük kalorili gıdaların üretiminde tatlandırıcı olarak tercih edilir.

Kimyasal Endüstri

Gliserin, poliüretanlar ve epoksi reçineler gibi çeşitli kimyasal sentezlerde ara ürün olarak kullanılır. Ayrıca, çeşitli organik bileşiklerin sentezinde de ara madde olarak görev alır.

Tekstil Endüstrisi

Gliserin, tekstil ürünlerinin işlenmesinde kullanılır. Kumaşların yumuşamasını ve esnekliğini artırmak için kullanılır.

bottom of page