top of page

Tri Etanol Amin (TEA) %85-99

Trietanolamin (TEA), kimyasal formülü (HOCH2CH2)3N olan bir organik bileşiktir. Bu bileşik, birincil bir amin olan etanolaminin üç molekülünün birleşmesiyle oluşur. Trietanolamin, genellikle endüstriyel uygulamalarda bir çözücü, emülgatör, pH düzenleyici ve yüzey aktif madde olarak kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Trietanolamin (TEA), kimyasal formülü (HOCH2CH2)3N olan bir organik bileşiktir. Bu bileşik, üç adet etanolamin molekülünün birleşmesiyle oluşur. Her etanolamin molekülünde bir primer amin grubu (NH2) ve iki hidroksil grubu (OH) bulunur. Bu yapı, TEA'nın su ile etkileşmesini sağlar ve çeşitli kimyasal reaksiyonlara katılmasına olanak tanır.

Fiziksel Yapısı

Trietanolamin (TEA), renksiz bir sıvıdır ve hafif bir amine kokusuna sahiptir.

Erime Noktası

Trietanolaminin (TEA) erime noktası yaklaşık olarak 21 ila 24 derece Celsius arasındadır.

Kaynama Noktası

Trietanolaminin (TEA) kaynama noktası yaklaşık olarak 335 derece Celsius'tir.

Yoğunluk

Trietanolaminin (TEA) yoğunluğu yaklaşık olarak 1.124 gram/cm³'tür. Bu değer, 20 °C'deki yoğunluğunu ifade etmektedir.

Kimyasal Dayanıklılık

Trietanolamin (TEA), genellikle su ile karışabilen bir madde olduğundan, suya karşı kimyasal dayanıklılığı yüksektir. Ancak, TEA bazik bir bileşen olduğundan, bazik koşullarda (yüksek pH değerlerinde) bazı malzemelerle reaksiyona girebilir.

Korozyon Etkisi

TEA'nın metal yüzeylerle teması durumunda, özellikle alüminyum ve çinko gibi bazı metallerle, korozyona neden olabilir. Bu nedenle, TEA'nın metal yüzeylerle temastan kaçınılması önerilir.

Higroskopiklik

Trietanolamin (TEA), higroskopik bir özelliğe sahiptir, yani çevresindeki nemle kolayca etkileşime girip su buharını çekebilir.

Çözünürlük

Trietanolamin (TEA), su ile iyi çözünebilen bir bileşiktir. Su içindeki çözünürlüğü yüksektir.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Trietanolamin (TEA) üretimi genellikle etanolaminin epoksit polimerizasyonu yoluyla gerçekleştirilir. İlk aşama, etanolaminin epoksit ile reaksiyona girmesidir. Bu reaksiyon sonucunda, trietanolaminin temel yapısını oluşturan halkalı bir yapı oluşur.

Elde edilen reaksiyon karışımı, çeşitli ürünler içerebilir. Bu nedenle, istenmeyen yan ürünlerin ve katkı maddelerinin ayrılması için bir ayrıştırma işlemi gerçekleştirilir. Ayrıştırılmış karışım, rafinasyon işlemine tabi tutulur. Bu aşamada, istenmeyen katkı maddeleri ve kalıntılar uzaklaştırılır.

Rafine ürün daha sonra distilasyon yoluyla düzeltilir. Bu, bileşiğin saf hale getirilmesini sağlar. Son aşamada, trietanolamin uygun formülasyonlara dökülerek ve ambalajlanarak endüstriyel veya diğer uygulamalar için hazır hale getirilir.

KULLANIM ALANLARI

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri

TEA, cilt bakım ürünlerinde pH düzenleyici ve emülgatör olarak kullanılır. Losyonlar, kremler, şampuanlar ve diğer kozmetik ürünlerde bulunabilir.

Kimyasal İşlemler ve Reaksiyonlar

TEA, baz olarak kullanılarak çeşitli kimyasal reaksiyonlarda kullanılabilir. Özellikle reçinelerin sertleştirilmesi gibi işlemlerde kullanılabilir.

Yüzey Aktif Maddeler

TEA, yüzey aktif madde olarak kullanılarak emülsiyonların ve köpüklerin stabilizasyonunda rol alır.

Boya ve Kaplama Endüstrisi

Baz olarak kullanılarak bazı boyaların ve kaplamaların üretiminde kullanılır.

Gıda ve İçecek Endüstrisi

TEA, gıda işleme ve içecek endüstrisinde pH düzenleyici olarak kullanılabilir.

Tekstil ve Deri Endüstrisi

Tekstil ve deri ürünlerinin işlenmesinde kullanılır.

İlaç Endüstrisi

Baz olarak kullanılarak bazı ilaçların formülasyonunda yer alabilir.

bottom of page