top of page

Mono Propilen Glikol

Mono Propilen Glikol (MPG), kimyasal bir bileşiktir ve kimyasal formülü C3H8O2'dir. MPG, renksiz, kokusuz, viskoz bir sıvıdır ve suyla karışabilir. Bu madde, birçok endüstriyel uygulamada kullanılır. Özellikle kimya endüstrisinde çözücü, emülgatör ve nemlendirici olarak yaygın olarak kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Mono Propilen Glikolün kimyasal yapısı, üç karbon atomu, sekiz hidrojen atomu ve iki oksijen atomundan oluşan basit bir moleküldür. Kimyasal formülü C3H8O2'dir. Bu molekül, bir propilen glikol molekülüdür. Propilen glikol, propilen oksit ile su arasındaki bir reaksiyonla üretilir. Özetle, her bir propilen glikol molekülünde, iki hidroksil (-OH) grubu, karbon zinciri boyunca iki karbon atomuna bağlıdır. Bu yapı, mono propilen glikolün su ile iyi karışabilmesini sağlar ve çözücü olarak etkin olmasını sağlar.

Fiziksel Yapısı

Mono Propilen Glikol (MPG), renksiz ve kokusuz bir sıvıdır. Oda sıcaklığında genellikle viskoz bir yapıya sahiptir, yani oldukça yoğun bir sıvıdır. Berrak bir görünüme sahiptir ve su ile kolayca karışabilir.

Erime Noktası

Mono Propilen Glikolün (MPG) erime noktası -12.9°C (-8.8°F) olarak bilinir. Bu sıcaklıkta, MPG katı formda kristalleşmeye başlar.

Kaynama Noktası

Mono Propilen Glikolün (MPG) kaynama noktası yaklaşık 188.2°C (370.8°F) civarındadır. Bu sıcaklıkta, MPG sıvı formda buharlaşmaya başlar.

Yoğunluk

Mono Propilen Glikolün (MPG) yoğunluğu, genellikle 1.036 g/cm³ civarındadır.

Kimyasal Dayanıklılık

Mono Propilen Glikol (MPG), genellikle kimyasal olarak oldukça dayanıklı bir maddedir. Suya karşı kararlıdır ve çoğu kimyasal madde ile reaksiyona girmez. Bu özellikleri, MPG'nin birçok endüstriyel uygulamada çözücü olarak, nemlendirici olarak ve antifriz olarak kullanılmasını sağlar. Ancak, bazı güçlü oksitleyici maddelerle, yüksek sıcaklık ve basınç altında veya uygun olmayan koşullarda depolandığında bozunabilir.

Çözünürlük

Mono Propilen Glikolün (MPG) su ile çok iyi çözünür. Su ile neredeyse her oranda homojen bir şekilde karışır. Bu özellik, MPG'nin birçok endüstriyel uygulamada çözücü olarak kullanılmasını sağlar. Ayrıca, MPG, alkol ve diğer polar çözücülerle de iyi çözünür. Ancak, non-polar çözücülerle çözünürlüğü sınırlıdır.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Mono Propilen Glikolün (MPG) endüstriyel üretimi, genellikle propilen oksitin hidrolizi yoluyla gerçekleşir.

İlk adım, propilen ve hidrojen peroksit gibi reaktiflerin katalitik oksidasyonu yoluyla propilen oksidin üretilmesidir. Bu işlem genellikle yüksek sıcaklık ve basınç altında gerçekleştirilir.

Propilen oksit, su ile reaksiyona girerek Mono Propilen Glikolü oluşturmak için hidrolize edilir. Bu reaksiyon sırasında, hidroksil grupları propilen oksit moleküllerine eklenir ve Mono Propilen Glikol moleküllerini oluşturur. Bu aşama genellikle yüksek sıcaklık ve uygun katalizörlerin kullanımını içerir.

Elde edilen Mono Propilen Glikol, arıtma işlemlerinden geçirilir ve istenmeyen yan ürünlerin uzaklaştırılması için saflaştırılır. Bu aşama, distilasyon gibi işlemleri içerebilir.

Son olarak, saflaştırılmış Mono Propilen Glikol uygun konteynerlere depolanır ve ambalajlanır.

KULLANIM ALANLARI

Otomoitv Endüstrisi

Antifriz olarak motor soğutma sistemlerinde kullanılır.

Kozmetik ve

Kişisel Bakım Endüstrisi

Nemlendirici ve koruyucu olarak cilt bakımı ürünlerinde ve diğer kozmetik ürünlerde kullanılır.

Gıda Endüstrisi

Gıda işleme endüstrisinde nemlendirici, koruyucu ve donmayı önleyici olarak kullanılır.

İlaç Endüstrisi

Farmasötik ürünlerde çözücü, stabilizatör ve formülasyonun bir parçası olarak kullanılır.

Kimya Endüstrisi

Çözücü, stabilizatör ve emülgatör olarak boya, vernik, reçine ve yapıştırıcı gibi ürünlerin formülasyonunda kullanılır.

bottom of page