top of page

Metil Proksitol (PM)

Methyl Proxitol, bir çeşit kimyasal bileşiktir. Bu bileşik, propilen glikol ve metanolün reaksiyonuyla sentezlenir. Genellikle endüstriyel kullanımlarda çözücü, temizleyici veya kimyasal ara madde olarak kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Methyl Proxitol, kimyasal formülü C₄H₁₀O₂ olan bir bileşiktir. Diğer adıyla 2-metoksipropanol olarak da bilinir. Methyl Proxitol'ün moleküler yapısı, bir oksijen atomunun iki karbon atomuna ve bunların her birine bağlı olan metil gruplarına sahip bir yapıyı içerir.

Fiziksel Yapısı

Methyl Proxitol, genellikle sıvı bir formdadır ve oda sıcaklığında (yaklaşık 25°C) açık renkli bir sıvı olarak bulunur. Suda çözünür ve hafif bir alkole benzer bir kokuya sahiptir. Yoğunluğu yaklaşık olarak suyun yoğunluğuna yakındır ve uçuculuğu orta seviyededir.

Erime Noktası

Methyl Proxitol'ün erime noktası -75°C (-103°F) civarındadır.

Kaynama Noktası

Methyl Proxitol'ün kaynama noktası yaklaşık 134-136°C (273-277°F) aralığındadır.

Yoğunluk

Methyl Proxitol'ün yoğunluğu 20°C'de yaklaşık olarak 0.95 g/cm³ civarındadır.

Kimyasal Dayanıklılık

Methyl Proxitol, genel olarak kimyasal dayanıklılık açısından orta derecede bir dirence sahiptir. Ancak, bazı kimyasal maddelere veya şartlara karşı hassas olabilir. Özellikle güçlü oksitleyici ajanlarla temas ettiğinde veya yüksek sıcaklık ve basınç altında bulunduğunda bozunabilir. Ayrıca, bazı organik ve inorganik maddelerle reaksiyona girebilir.

Çözünürlük

Methyl Proxitol, su ile iyi bir şekilde karışır ve çözünür. Bu, su bazlı çözeltilerde kullanılmasını kolaylaştırır.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Methyl Proxitol'ün üretimi genellikle propilen glikol ve metanol arasındaki bir kimyasal reaksiyonla gerçekleşir.

İlk adım, üretim ekipmanlarının ve kimyasalların hazırlanmasıdır. Bu adımda, reaksiyonun gerçekleşeceği reaktörler, soğutma sistemleri ve diğer ekipmanlar temizlenir ve hazırlanır. Ayrıca, gerekli miktarda propilen glikol ve metanol gibi hammaddeler sağlanır.

Propilen glikol ve metanol, belirli bir oranda karıştırılarak reaksiyon reaktörüne aktarılır. Bu adımda, uygun sıcaklık ve basınç altında reaksiyon gerçekleşir. Bu reaksiyon sonucunda, Methyl Proxitol ve yan ürünler oluşabilir.

Reaksiyon karışımı, oluşan Methyl Proxitol'ü ve yan ürünleri içerir. Bu karışım, distilasyon veya diğer ayırma teknikleri kullanılarak ayrıştırılır. Bu adımda, Methyl Proxitol'ün saflaştırılması ve istenmeyen bileşiklerin uzaklaştırılması sağlanır.

Elde edilen Methyl Proxitol, daha fazla saflaştırma işlemine tabi tutulabilir veya doğrudan depolanabilir. Saflaştırma işlemi genellikle kristalizasyon veya diğer saflaştırma tekniklerini içerebilir. Elde edilen ürün, uygun depolama koşullarında saklanarak kullanıma hazır hale getirilir.

KULLANIM ALANLARI

Boya ve Kaplama Endüstrisi

Methyl Proxitol, boya ve vernik formülasyonlarında çözücü olarak kullanılır. Boya ve kaplama endüstrisindeki bu çözücü özellik, formülasyonların viskozitesini ayarlamaya ve uygulama kolaylığı sağlamaya yardımcı olur.

Temizlik ve Hijyen Ürünleri

Endüstriyel temizlik ürünlerinde, özellikle sert yüzey temizleyicilerinde, Methyl Proxitol çözücü ve deterjan olarak kullanılır. Bu tür ürünlerde yağ, kir ve diğer kirleticilerin çözülmesine yardımcı olur.

Kimyasal İşleme

Methyl Proxitol, kimyasal işlemlerde ara madde olarak kullanılabilir. Özellikle organik sentezlerde, reaksiyon ortamını uygun hale getirmek veya ara ürünleri ayırmak için kullanılabilir.

Metallerin Yüzey İşlemi

Methyl Proxitol, metallerin yüzey işlemlerinde kullanılabilir. Metal parçaların temizlenmesi ve paslanmayı önlemek için yüzeydeki kirleticilerin çıkarılmasına yardımcı olabilir.

Baskı Endüstrisi

Baskı mürekkeplerinde çözücü olarak kullanılabilir. Baskı mürekkeplerinin viskozitesini ayarlamak ve pigmentlerin yayılmasını sağlamak için tercih edilen bir çözücüdür.

bottom of page