top of page

Trikloretilen

Trikloretilen (Trichloroethylene), kimyasal formülü C2HCl3 olan renksiz bir uçucu sıvıdır. Bu bileşik, klor, hidrojen ve karbon atomlarından oluşur. Trikloretilen endüstriyel olarak yaygın bir çözücü olarak kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Trikloretilen (Trichloroethylene), kimyasal formülü C2HCl3'tür. Bu formül, trikloretilenin karbon atomları arasında çift bağ içeren bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Karbon atomlarına bağlı olarak üç klor atomu bulunur.

Fiziksel Yapısı

Trikloretilen, renksiz bir sıvıdır. Yani gözle görülebilecek herhangi bir rengi veya opaklığı yoktur. Saf haliyle, şeffaf bir sıvıdır.

Erime Noktası

Trikloretilenin erime noktası -84.2 °C'dir.

Yoğunluk

Trikloretilenin yoğunluğu yaklaşık olarak 1.46 g/cm³'tür. Bu, suyun yoğunluğundan biraz daha ağırdır.

Kaynama Noktası

Trikloretilenin kaynama noktası 87.2 °C'dir.

Kimyasal Dayanıklılık

Trikloretilenin kimyasal dayanıklılığı orta düzeydedir. Bu, bazı kimyasal maddelerle temas edebileceği, ancak diğer maddelere karşı hassas olabileceği anlamına gelir. Örneğin, bazı metaller veya bazik ortamlarla reaksiyona girebilir.

Buhar Basıncı

Yüksektir, bu da hızla buharlaşabilen bir bileşik olduğunu gösterir.

Suda Çözünürlük

Düşüktür, bu yüzden suyla karışmaz (hidrofobik).

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Trikloretilenin üretimi için temel ham maddeler etilen (C2H4) ve klor gazı (Cl2)dir. Bu gazlar endüstriyel olarak temin edilir. Etilen gazının klor gazı ile reaksiyona sokulması sonucunda hidroklorik asit (HCl) ve vinil klorür (C2H3Cl) üretilir.

Vinil klorür, bir katalizör eşliğinde klor gazının etkisiyle trikloretilene dönüştürülür.Reaksiyon sonucu elde edilen karışımın saf tutulması ve gerekirse temizlenmesi gerekir.Elde edilen trikloretilen uygun kaplarda depolanır ve paketlenerek dağıtım için hazırlanır.

KULLANIM ALANLARI

Temizlik ve Çözücü Endüstrisi

Kuru temizleme endüstrisi, tekstil ürünlerinin temizlenmesi ve lekelerin çıkarılması için perkloretileni yaygın olarak kullanır. Perkloretilen, kumaşlara nüfuz eder ve yağlı lekeleri çözer.

Metal İşleme

Metal yüzeylerin temizlenmesi ve yağlardan arındırılması için kullanılır. Ayrıca metal parlatma işlemlerinde de tercih edilir.

Yağ ve Gaz Endüstrisi

Yağ ve gaz kuyularının temizliği ve bakımında kullanılır. Bu, enerji sektöründe önemli bir uygulamadır.

Kimya Endüstrisi

Kimyasal reaksiyonlarda çözücü olarak kullanılır. Özellikle organik kimyada önemlidir.

Yapıştırıcı ve Rötuş Boyaları

Trikloretilen bazlı yapıştırıcılar ve rötuş boyaları üretiminde kullanılır.

Yangın Söndürme

Bazı yangın söndürücü köpüklerin üretiminde bir bileşen olarak kullanılabilir.

Asit ve Baz Üretimi

Asit ve baz üretim süreçlerinde ara ürün olarak kullanılabilir.

Endüstriyel Yağ Giderme

Endüstriyel alanlarda yağ giderme işlemlerinde kullanılır.

bottom of page