top of page

Payet Kostik

Payet Kostik (NaOH), kimyasal formülü NaOH olan bir kimyasal bileşiktir. Sodyum hidroksit'in yüksek saflıkta kristal formudur. Diğer adıyla "kostik soda" olarak da bilinir. Suda çözündüğünde, hidroksil iyonları (OH-) üretir, bu da onu güçlü bir baz yapar.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Sodyum, oksijen ve hidrojen atomları birleşerek sodyum hidroksit molekülünü oluşturur. Bağlar, sodyum ve oksijen atomları arasında iyonik (metalik bağ), oksijen ve hidrojen atomları arasında ise kovalent bağlardır.Bu iki farklı atom arasındaki bu bağlar, sodyum hidroksitin temel kimyasal yapısını oluşturur. Bu yapı, hidroksil iyonunu (OH-) meydana getirir.

Fiziksel Yapısı

Sodyum hidroksit (NaOH), genellikle beyaz renkli, kristal yapılı bir katıdır. Bu kristaller sert ve parlak olabilir. Endüstriyel olarak pelet, pul veya sıvı formda bulunabilir.

Erime Noktası

Sodyum hidroksitin (NaOH) erime noktası 318.4 °C (604.1 °F) derecedir.

Yoğunluk

Saf katı formda, yoğunluğu yaklaşık olarak 2.13 gram/cm³'tür. Sıvı formda ise yoğunluğu 1.525 gram/cm³'tür. Bu değerler, standart koşullar altında (25°C ve 1 atm basınç) geçerlidir.

Kaynama Noktası

Sodyum hidroksitin (NaOH) kaynama noktası 1390 °C (2534 °F) derecedir.

Kimyasal Dayanıklılık

Sodyum hidroksit (NaOH), birçok kimyasal maddeyle reaksiyona girebilen oldukça reaktif bir bileşiktir. Bu, onunla çalışırken dikkatli olunması gerektiği anlamına gelir.

Sodyum hidroksit, birçok metali (örneğin alüminyum, çinko) çözebilir veya aşındırabilir. Bu yüzden sodyum hidroksit çözeltileri metal yüzeylere temas etmemelidir.

Ayrıca, sodyum hidroksit, bazik bir madde olduğundan, asitlerle reaksiyona girerek nötrleşebilir. Bu nedenle, güçlü asitlerle temasından kaçınılmalıdır.

Çözünürlük

Sodyum hidroksit, su içinde iyi çözünen bir maddedir. Ayrıca, çözelti sıcaklığı arttıkça çözünürlüğü de artar.

Elektriksel Özellikler

Sodyum hidroksit çözeltisi elektrik akımını iletir çünkü çözeltide serbest hidroksil (OH-) iyonları bulunur.

Higroskopiklik

Sodyum hidroksit, çevresindeki nemi absorbe edebilir. Bu özellik, sodyum hidroksitin havadaki nemle temas ettiğinde çözeltiye dönüşmesine neden olabilir.

Çevresel Özellikler

Sodyum hidroksit çevresel etkilere neden olabilir ve doğaya zarar verebilir. Bu nedenle atık yönetimi ve geri dönüşüm önlemleri önemlidir.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Sodyum hidroksit üretim süreci, temel olarak sodyum klorürün (sofra tuzu) kullanılmasıyla başlar. Tuz, doğal olarak tuz yataklarından veya deniz suyundan elde edilebilir.

Sodyum hidroksit üretimi için kullanılan temel yöntem, bir elektroliz hücresinde gerçekleşir. Bu hücre, genellikle bir membran veya diyafram ile ikiye bölünmüş bir yapıya sahiptir.

Hücre içinde sodyum klorür çözeltisi bulunur. Elektroliz işlemi sırasında, bu çözeltiye elektrik akımı uygulanır.

Elektroliz sırasında, sodyum klorür çözeltisi su ve tuzun bileşenlerine ayrışır. Bu reaksiyonda klor gazı (Cl2), hidrojen gazı (H2) ve sodyum hidroksit (NaOH) üretilir.

Üretilen sodyum hidroksit, elektroliz hücresinin bir bölümünde birikir ve oradan toplanır.Ayrıca, elektroliz sırasında oluşan klor ve hidrojen gazı da toplanır ve endüstriyel kullanım için ayrılır. 

KULLANIM ALANLARI

Kimya Endüstrisi

Sodyum hidroksit, birçok kimyasal ürünün üretiminde temel bir hammadde olarak kullanılır. Örneğin, sabun, deterjan, temizlik ürünleri, boya, vernik ve petrokimya ürünlerinin üretiminde kullanılır.

Gıda Endüstrisi

Gıda endüstrisinde, sodyum hidroksit, gıda ürünlerinin işlenmesi ve hazırlanmasında kullanılır. Örneğin, biraşi (boksit) cevherinin işlenmesi, çikolata üretimi gibi süreçlerde kullanılır.

Petrokimya Sanayi

Sodyum hidroksit, petrokimya tesislerinde petrol ürünlerinin işlenmesi ve rafinasyonunda kullanılır. Asidik bileşenlerin nötralize edilmesi için kullanılır.

Kağıt ve Selüloz Endüstrisi

Kağıt hamuru üretiminde kullanılır. Selülozun ayrılması ve parçalanması için kullanılan bir aşındırıcıdır.

Atık Su Arıtma

Sodyum hidroksit, su arıtma tesislerinde pH düzenlemesi yapmak için kullanılır. Suyun asidik özelliklerini nötralize etmek için kullanılır.

Alüminyum Üretimi

Alüminyum üretiminde biraşi (boksit) cevherinin işlenmesinde kullanılır. Cevherin sindirilmesi ve alüminyumun çıkarılması için kullanılır.

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri

Bazı kozmetik ürünler ve kişisel bakım ürünlerinin üretiminde pH düzenleyici olarak kullanılabilir.

Tekstil ve Deri Sanayi

Tekstil ve deri işleme tesislerinde, sodyum hidroksit, kumaşların işlenmesi ve derinin yüzdürülmesi süreçlerinde kullanılabilir.

Gıda Sanayi Temizliği

Gıda üretim tesislerinde, hijyenik standartları korumak için temizlik ürünlerinde kullanılabilir.

Cam Sanayi

Cam üretiminde, camın ham maddesi olan silis kumu (silika) ile reaksiyona girerek camın şekil almasına yardımcı olur.

bottom of page