top of page

Demir 3 Klorür

Demir(III) klorür (FeCl3), demir ve klor elementlerinden oluşan bir kimyasal bileşiktir. Kimyasal formülü FeCl3 olarak ifade edilir. Bu bileşik, demirin +3 değerlikli olduğu bir tuzdur.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Bir demir ve üç klor atomu bir araya gelerek demir(III) klorür molekülünü oluşturur.

Fiziksel Yapısı

Demir(III) klorür (FeCl3), katı halde kristalimsi bir yapıya sahiptir. Bu kristaller genellikle açık kahverengi veya kırmızımsı-kahverengi renktedir. Ancak, saf FeCl3 beyaz renkte olabilir.

Erime Noktası

Demir(III) klorürün (FeCl3) erime noktası yaklaşık olarak 307°C (585°F) civarındadır.

Yoğunluk

Demir(III) klorürün (FeCl3) yoğunluğu yaklaşık olarak 2.8 gram/cm³ olarak bilinmektedir.

Kaynama Noktası

Demir(III) klorürün (FeCl3) belirgin bir kaynama noktası yoktur çünkü bu bileşik termal bozunma yaşar. Yüksek sıcaklıklarda ayrışarak demir klorürler ve klor gazı oluşturur. Bu nedenle, FeCl3 kaynama noktası ile ilgili sabit bir değere sahip değildir.

Kimyasal Dayanıklılık

Demir(III) klorür (FeCl3), birçok kimyasal maddeye karşı oldukça dayanıklıdır. Özellikle asitlere karşı oldukça stabildir ve bu özelliği nedeniyle birçok kimyasal endüstride kullanılır. Bununla birlikte, bazı koşullarda reaksiyona girebilir.

Çözünürlük

Suda hızla çözünür ve çözeltide demir(III) iyonları (Fe3+) ve klor iyonları (Cl-) bulunur.

Termal Dayanıklılık

Demir(III) klorürün (FeCl3) termal dayanıklılığı sınırlıdır. Katı haldeki FeCl3, belirli sıcaklıklara kadar dayanabilir. Ancak, yüksek sıcaklıklarda ayrışarak demir klorürler ve klor gazı oluşturur. Bu nedenle, aşırı yüksek sıcaklıklarda kullanılması önerilmez.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Demir(III) klorür (FeCl3) üretimi, demir cevheri ve klor gazının kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Demir(III) klorürün üretim sürecinin ilk adımı, demir cevherinin hazırlanmasıdır. Bu cevher, demir oksit içeren doğal malzemelerden elde edilir.

Demir cevheri, oksijen veya hava ile temas ettirilerek demirin oksitlenmesi sağlanır. Bu işlem sonucunda demir(III) oksit (Fe2O3) elde edilir. Demir(III) oksit, klor gazı (Cl2) ile reaksiyona sokularak demir(III) klorür ve su buharı oluşturulur.

Oluşan FeCl3 gazdan ayrılır ve saflaştırılır. Bu aşamada, istenmeyen katı ve gazların temizlenmesi yapılır. FeCl3, sıvı formda veya kristalize hale getirilerek kullanıma sunulur.

KULLANIM ALANLARI

Elektronik Endüstrisi

Devre kartları üzerinde bakır etsi (etching) işlemlerinde kullanılır. Bakırın istenmeyen bölgelerini atar ve istenilen devre desenini oluşturur.

Su Arıtma Tesisleri

Suyun kirliliğini azaltmak için su arıtma tesislerinde kullanılır. Suda bulunan fosfor bileşiklerini gidermek için kullanılabilir.

Çelik Üretimi

Çelik üretiminde, çelik yüzeylerin temizlenmesi ve oksitlerin uzaklaştırılması için kullanılır.

Kimya Endüstrisi

Kimyasal reaksiyonlarda bir katalizör olarak veya çeşitli kimyasal sentezlerde kullanılabilir.

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri

Kozmetik ürünlerin ve kişisel bakım ürünlerinin üretiminde kullanılabilir.

Atık Su Arıtma

Atık su arıtma tesislerinde ağır metallerin giderilmesi için kullanılabilir.

İlaç Endüstrisi

İlaçların sentezinde bir reaktif olarak kullanılabilir.

bottom of page