top of page

Titanyum Dioksit

Titanyum dioksit (TiO2), kimyasal formülü TiO2 olan doğal bir bileşiktir. Bu bileşik, titanyum ve oksijen atomlarından oluşur. Titanyum dioksit, beyaz bir toz halindedir ve doğada doğal olarak bulunur.

 

Endüstriyel olarak, bir pigment olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu pigment beyaz renk verme özelliği sayesinde birçok üründe kullanılır, özellikle boya, plastik, kozmetik ve gıda sektöründe.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Kimyasal olarak TiO2 olarak ifade edilir. Bu, bir titanyum atomu ile iki oksijen atomunun birleşmesinden oluşur.

Fiziksel Yapısı

Doğal olarak beyaz renkte bir toz halindedir.

Erime Noktası

PPR'nin erime noktası yaklaşık olarak 130 ila 171 derece Celsius  arasında değişebilir.

Yoğunluk

Titanyum dioksitin yoğunluğu, ortalama olarak yaklaşık 4.23 gram/cm³'tür. Bu değer, titanyum dioksitin belirli bir formülasyon ve kristal yapıya göre değişebilir. Özellikle farklı kristal yapıları (anatas, rutil, brookit) farklı yoğunluklara sahip olabilir.

Pigment Özelliği

TiO2, beyaz pigment olarak kullanılır. Boya, plastik, kozmetik ve gıda endüstrisinde renk verici olarak yaygın olarak kullanılır.

Kimyasal Dayanıklılık

Titanyum dioksit (TiO2), kimyasal olarak genellikle inert (reaksiyona girmeyen) bir madde olarak kabul edilir. Bu, birçok kimyasal maddeyle temas ettiğinde genellikle reaksiyona girmez veya bozunmaz. Su, asitler ve bazlar gibi birçok kimyasal maddeye dayanıklıdır.

UV Işınlara Karşı Koruma

Güneş koruma ürünlerinde yaygın olarak kullanılır çünkü ciltteki UV ışınlarına karşı bir bariyer oluşturur.

Elektriksel Özellikler

Elektrik yalıtım özelliklerine sahiptir, bu nedenle elektronik bileşenlerde kullanılabilir.

Besin Güvenliği

Gıda endüstrisinde kullanılan standart titanyum dioksit ürünleri, gıda güvenliği standartlarına uygun şekilde üretilir. Bu nedenle, genellikle gıda ile temas ettiğinde herhangi bir sağlık riski oluşturmaz.

Düşük Toksiklik

Genellikle düşük toksisiteye sahiptir, bu nedenle birçok uygulamada güvenli bir şekilde kullanılır.

Optik Özellikler

Yüksek bir optik opaklık seviyesine sahiptir, yani ışığı yansıtma kapasitesi yüksektir.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Titanyum dioksit üretim sürecinin ilk adımı, titanyum içeren cevherlerin çıkarılmasıdır. En yaygın titanyum minerali, ilmenittir (FeTiO3). Diğer mineraller de kullanılabilir.Çıkarılan cevherler, genellikle zenginleştirme işlemlerinden geçirilir. Bu, istenmeyen maddelerin (örneğin demir oksitler) ayrılması ve saf titanyum içeriğinin artırılması anlamına gelir.

Titanyum dioksit üretimi için iki ana yöntem vardır: klorlu (Klor Prosesi) ve sülfat (Sülfat Prosesi) prosesler. Her biri farklı kimyasal reaksiyonları içerir.

Klor Prosesi: Titanyum minerali klor gazı (Cl2) ile reaksiyona girer.Bu reaksiyon sonucunda titanyum tetraklorit (TiCl4) elde edilir.Elde edilen TiCl4 gazı, yüksek sıcaklıkta indirgenerek titanyum dioksit partiküllerine dönüştürülür.Bu adım genellikle oksijen veya hidrojen gazları ile gerçekleşir.

Sülfat Prosesi: Titanyum minerali sülfürik asit (H2SO4) ile işlenir.Bu işlem sonucunda titanyum sülfat (TiOSO4) elde edilir.Elde edilen titanyum sülfat, hidrojen peroksit (H2O2) veya amonyum hidroksit (NH4OH) gibi kimyasal maddeler kullanılarak titanyum dioksit partiküllerine dönüştürülür.

Elde edilen titanyum dioksit partikülleri yıkanır ve filtrelenir. Bu aşama, katı partiküllerin ayrılması ve temizlenmesi için önemlidir.Yıkanmış titanyum dioksit, genellikle bir fırında yüksek sıcaklıklarda kurutulur ve kalsinasyona tabi tutulur. Bu işlem, partiküllerin istenen kristal yapıya sahip olmasını sağlar.

Kalsine edilmiş titanyum dioksit, istenilen partikül boyutuna öğütülür. Bu, farklı endüstrilerdeki farklı uygulamalara uygun ürünler elde etmek için yapılır.

KULLANIM ALANLARI

Boya ve Kaplama Endüstrisi

Titanyum dioksit, beyaz renk pigmenti olarak yaygın bir şekilde kullanılır. Boya ve kaplamalarda beyaz rengin elde edilmesi için tercih edilir.

Plastik Endüstrisi

Plastiklerin beyazlatılması ve opak hale getirilmesi için titanyum dioksit kullanılır. Bu, plastik ürünlerin daha estetik bir görünüme sahip olmasını sağlar.

Kağıt Endüstrisi

Kağıt yapımında kullanılan kaplama ve dolgu maddesi olarak titanyum dioksit tercih edilir. Bu, kağıdın beyaz ve parlak olmasını sağlar.

Kozmetik ve Güzellik Ürünleri

Makyaj ürünleri, güneş koruyucular, diş macunları ve cilt bakım ürünlerinde beyaz pigment olarak kullanılır.

Gıda Endüstrisi

Gıda ürünlerinde beyaz renk ve opaklık sağlamak için titanyum dioksit kullanılır. Özellikle şeker kaplamalı tatlandırıcılarda yaygın olarak kullanılır.

Seramik ve Porselen Üretimi

Seramik, porselen ve fayans üretiminde opaklık ve beyazlık sağlamak amacıyla kullanılır

Lastik Üretimi

Lastik ürünlerin dayanıklılığını artırmak için kullanılır.

İlaç Endüstrisi

Bazı ilaçlarda, özellikle tabletlerin kaplamasında ve kapsül kaplamasında beyaz pigment olarak tercih edilir.

Plaka Cam Endüstrisi

Plaka cam üretiminde, camın opaklığını artırmak için kullanılır.

Kaplamalar

Endüstriyel ekipmanlarda ve yüzey kaplamalarında kullanılarak, dayanıklılığı artırır ve estetik bir görünüm sağlar.

bottom of page