top of page

Selülozik Tiner

Selülozik tiner, selüloz esaslı bir çözücüdür. Genellikle boya endüstrisinde kullanılır. Bu tür tiner, selülozlu boyaların inceltilmesi ve temizlenmesi için kullanılır.

Selülozik tinerin özellikleri, genellikle hızlı buharlaşma, iyi çözücü özellikleri ve selüloz bazlı boyalarla uyumluluk gibi faktörlere dayanır. Bu tür tinerler, selüloz bazlı boyalarla iyi bir uyum sağladığı için tercih edilir. Ayrıca, hızlı buharlaşma özelliği sayesinde uygulandıkları yüzeyden hızla buharlaşarak geride kalıntı bırakmaz.

bottom of page