top of page

Printex-u

Printex-u, siyah renkli bir pigmenttir. Carbon black, karbonun yüksek sıcaklıklarda yanması veya parçalanması sonucu oluşan, mikroskobik boyutlarda karbon partikülleri içeren bir kimyasal maddedir. Karbon siyahı, genellikle bir dizi endüstriyel uygulamada kullanılır. Üretim sürecinde, karbon siyahı gazın yoğunlaştırılması, dumanın soğutulması ve partikül haline getirilmesi yoluyla elde edilir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Carbon black, temel olarak karbon atomlarından oluşur. Karbonun kimyasal sembolü "C" dir. Karbon atomları, birbirine bağlanarak çeşitli yapılar oluşturabilir.

Fiziksel Yapısı

Carbon black'in fiziksel yapısı, mikroskobik boyutlardaki karbon partiküllerinin yoğun bir şekilde bir araya gelmesinden oluşur. Bu partiküller genellikle düzensiz bir yapıya sahiptir ve kristal yapıya sahip değillerdir.

Carbon black partikülleri genellikle çok küçüktür, yani mikroskobik boyutlarda olup genellikle nanometre ölçeğindedir. Bu nedenle, çıplak gözle gözlemlenmeleri mümkün değildir.

Carbon black, farklı üretim yöntemlerine göre farklı fiziksel özelliklere sahip olabilir. Bu özellikler, partikül boyutu, şekli, yüzey alanı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Örneğin, bazı carbon black türleri daha küresel partiküllere sahipken, diğerleri daha silindirik veya dendritik yapıda olabilir.

Termal İletkenlik

Carbon black, yüksek bir termal iletkenliğe sahiptir, bu da ısıyı etkili bir şekilde iletebilme kabiliyeti demektir.

Elektriksel İletkenlik

Karbon siyahı, iyi bir elektrik iletkenidir. Bu özellik, birçok uygulamada önemli bir faktördür.

Mekanik Özellikler

Carbon black, lastik ve plastik gibi malzemelerin mekanik özelliklerini artırabilir. Bu, dayanıklılığı ve yük taşıma kapasitesini artırabilir.

Kimyasal Dayanıklılık

Carbon black, kimyasal olarak oldukça inert bir malzemedir. Bu, çoğu kimyasal madde ile reaksiyona girmez veya çözünmez anlamına gelir. Bu nedenle, genellikle kimyasal dayanıklılığı yüksek olarak değerlendirilir.

Yüzey Alanı

Carbon black partikülleri genellikle yüksek bir yüzey alanına sahiptir. Bu, malzemenin absorpsiyon ve dispersiyon özelliklerini etkiler.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Carbon black üretimi, karbonun yüksek sıcaklıklarda yanması veya termal ayrışması ile gerçekleştirilir. Bu işlem, genellikle gaz fazındaki karbonun katı partiküllere dönüştürülmesini içerir.

Yüksek Sıcaklık Fırın Yöntemi (Furnace Black)

Karbon siyahı üretiminde en yaygın kullanılan yöntemdir. Karbon materyali (genellikle hidrokarbon gazları veya yağlar) yüksek sıcaklıkta yakılır. Bu süreç, spesifik fırınlarda (genellikle elektrikli ark fırınları) gerçekleştirilir. Yanma sonucu oluşan gazlar, özel bir soğutma sistemi kullanılarak yoğunlaştırılır. Yoğunlaşma sonucunda karbon siyahı partikülleri elde edilir.

Termal Karbonizasyon Yöntemi (Thermal Black)

Bu yöntemde, karbonizasyon prosesi doğrudan sıcak gaz veya buhar akışına maruz bırakılır. Karbon partikülleri, yüksek sıcaklıklarda oluşturulan buhar veya gaz atmosferi içinde oluşturulur.

Ateşleme Yöntemi (Lamp Black veya Channel Black)

Karbon siyahı partikülleri, gazın yanmasının bir sonucu olarak oluşur. Bu yöntem, düşük sıcaklıklarda gerçekleşir ve karbon siyahının üretimi genellikle daha küçük ölçeklerdedir.

Yağ Katkılı Yöntem (Acetylene Black)

Bu yöntemde, gaz ve yağların karıştırılmasıyla oluşturulan bir reaksiyon sonucu oluşur.

KULLANIM ALANLARI

Boya Sanayi

Carbon black, boyaların ve kaplamaların üretiminde önemli bir bileşen olarak kullanılır. Boya sektöründe karbon siyahının kullanılması, renklendirme, pigmentasyon ve özelliklerin iyileştirilmesi amacıyla yaygın olarak gerçekleşir. Carbon black, boyalara koyu renk verme özelliğine sahip olduğu için tercih edilir ve ayrıca mekanik dayanıklılığı artırabilir.

Lastik Sanayi

Carbon black, lastik üretiminde kullanılır. Lastiklerin dayanıklılığını artırarak sürüş güvenliğini ve yol tutuşunu iyileştirir.

Plastik Sanayi

Plastiklerin mekanik özelliklerini geliştirmek ve renklendirmek için kullanılır.

Mürekkep ve Boyalar

Mürekkeplerin ve boyaların renklendirilmesinde ve koyulaştırılmasında kullanılır.

Kağıt Sanayi

Kağıdın doldurulması ve renklendirilmesinde kullanılabilir.

Elektrik İzolasyon Malzemeleri

Elektrik izolatörlerin ve kabloların üretiminde kullanılır.

Asfalt ve Beton

Karbon siyahı, asfalt ve beton karışımlarına katılarak mekanik özelliklerin geliştirilmesine yardımcı olur.

Kauçuk Ürünler

Kauçuk tabanlı ürünlerin üretiminde kullanılır. Örneğin, ayakkabı tabanları, contalar ve lastik hortumlar.

Polimer Kompozit Malzemeler

Karbon siyahı, polimer kompozit malzemelerin güçlendirilmesi ve mekanik özelliklerinin artırılması için kullanılabilir.

bottom of page