top of page

Sodyum Karbonat

Sodyum karbonat, kimyasal formülü Na2CO3 olan beyaz kristalimsi bir bileşiktir. Halk arasında genellikle soda külü olarak bilinir. Bu madde, sodyum, karbon ve oksijen elementlerinden oluşur.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

İki sodyum, bir karbon ve üç oksijen atomu bir araya gelerek sodyum karbonat (Na2CO3) molekülünü oluşturur. 

Fiziksel Yapısı

Sodyum karbonat, genellikle beyaz renkte, kristalimsi bir toz formunda bulunur. Kristalleri ince yapılıdır ve gözle görülebilen tek bir kristali yoktur. Bunun yerine, genellikle toz halinde bulunur.

Erime Noktası

Sodyum karbonatın (Na2CO3) erime noktası yaklaşık olarak 851°C (1564°F) olarak bilinir.

Yoğunluk

Sodyum karbonatın yoğunluğu yaklaşık olarak 2.54 gram/cm³ civarındadır.

Kaynama Noktası

Sodyum karbonatın (Na2CO3) belirgin bir kaynama noktası yoktur. Bu madde, ısıtıldığında su buharı ve sodyum oksit gibi ürünlere ayrışır. Bu nedenle, sodyum karbonatın bir kaynama noktası değil, bir termal bozunma sıcaklığı vardır. Bu termal bozunma, yaklaşık olarak 851°C'de gerçekleşir, ancak kesin sıcaklık değeri koşullara bağlı olarak değişebilir.

Kimyasal Dayanıklılık

Sodyum karbonat (Na2CO3), genellikle kimyasal dayanıklı bir madde olarak kabul edilir. Yani, birçok kimyasal madde ile temas ettiğinde genellikle reaksiyona girmez veya bozulmaz. Ancak bazı durumlarda, özellikle yüksek konsantrasyonlarda veya belirli koşullar altında, sodyum karbonatın kimyasal dayanıklılığı sınırlı olabilir.

Çözünürlük

Suda iyi çözünen bir maddedir. Suda çözülerek sodyum (Na+), karbonat (CO3²-) ve hidroksil (OH-) iyonlarına ayrışır.

Termal Dayanıklılık

Yüksek sıcaklıklarda termal bozunma yaşayarak karbon dioksit ve sodyum oksit gibi ürünlere ayrışır.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Sodyum karbonatın endüstriyel üretimi için genellikle Solvay Süreci adı verilen bir yöntem kullanılır.Solvay Süreci'nin ilk aşamasında, amonyak (NH3) üretilir. Amonyak, atmosferik havadan ve doğal gazdan elde edilebilir.

Üretilen amonyak, kalsiyum karbonat (kireçtaşı) ve sodyum klorür (sofra tuzu) ile reaksiyona girerek sodyum karbonat (soda külü) üretir.

 

Oluşan sodyum bikarbonat çözeltisinden çıkarılan sodyum bikarbonat kristalleri karşı akım kristalizasyonu ile elde edilir. Bu aşamada, sodyum bikarbonat çözeltisi, karşı akım olarak adlandırılan taze soda külü çözeltisi ile karıştırılır.

Karşı akım kristalizasyonunda elde edilen sodyum bikarbonat kristalleri, ısıtılarak karbon dioksit ve su buharı salınımı ile sodyum karbonata dönüştürülür.

Elde edilen sodyum karbonat kristalleri yıkanır ve kurutulur.

KULLANIM ALANLARI

Kimya Endüstrisi

Bazı kimyasal ürünlerin üretiminde kullanılır. Özellikle deterjan, sabun ve çamaşır deterjanları gibi temizlik ürünlerinin üretiminde yer alır.

Gıda Endüstrisi

Hamur işlerinde kabartma ajanı olarak, bazı gıda ürünlerinin işlenmesinde kullanılır.

Cam ve Seramik Sanayi

Cam üretiminde, seramik yapımında ve cam şişe üretiminde kullanılır.

Kağıt ve Selüloz Endüstrisi

Kağıt ve karton üretiminde kullanılır.

Endüstriyel Temizlik

Büyük endüstriyel tesislerde temizlik işlemlerinde kullanılır.

Atık Su Arıtma

Su arıtma tesislerinde pH düzenlemesi yapmak için kullanılır.

bottom of page