top of page

Sodyum Meta Bi Sülfit

Sodyum metabisülfit (Na2S2O5), beyaz kristalimsi bir toz formunda bulunan bir kimyasal bileşiktir. Bu bileşik, sodyum, sülfür ve oksijen elementlerinden oluşur.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Sodyum metabisülfitin (Na2S2O5), iki sodyum, iki sülfür ve beş oksijen atomunun bir araya gelmesiyle oluşur.

Fiziksel Yapısı

Sodyum metabisülfit (Na2S2O5), beyaz renkli, kristalimsi bir toz formundadır. Kristaller genellikle ince yapılıdır ve gözle görülebilen tek bir kristali yoktur. Suda kolayca çözünür ve bu nedenle sulu çözeltilerde de kullanılır. Katı haldeyken hafif bir sülfür kokusuna sahip olabilir.

Erime Noktası

Sodyum metabisülfitin (Na2S2O5) erime noktası yaklaşık olarak 150-190°C (302-374°F) arasında değişir.

Yoğunluk

Sodyum metabisülfitin yoğunluğu yaklaşık olarak 1.48 gram/cm³ civarındadır.

Kaynama Noktası

Sodyum metabisülfitin belirgin bir kaynama noktası yoktur. Bu madde, belirli bir sıcaklıkta kaynama eğiliminde değildir. Bunun yerine, yüksek sıcaklıklarda ısıtıldığında çeşitli reaksiyonlara girer ve çeşitli ürünlere ayrışır. Özellikle, sülfür dioksit (SO2) gazı serbest kalabilir.

Kimyasal Dayanıklılık

Sodyum metabisülfit (Na2S2O5), genel olarak kimyasal dayanıklılığı yüksek olan bir bileşiktir. Bu madde, birçok kimyasal madde ile temas ettiğinde genellikle reaksiyona girmez veya bozulmaz.

Çözünürlük

Suda çözünür ve çözeltide sodyum ve sülfür dioksit iyonlarına ayrışır.

Termal Dayanıklılık

Belirli bir sıcaklıkta termal bozunma yaşar. Bu sıcaklık aralığı 150-190°C'dir.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Sodyum metabisülfit (Na2S2O5) üretimi genellikle kükürt dioksitin oksidasyonu ile yapılır. Sodyum metabisülfit üretim süreci genellikle kükürt dioksit (SO2) gazının kullanılmasıyla başlar. Kükürt dioksit, sülfür veya sülfür içeren bileşiklerin yanması veya termal işlemlerle elde edilir.

Elde edilen kükürt dioksit gazı, oksijen veya hava ile reaksiyona sokularak sülfür trioksit (SO3) üretilir. Sülfür trioksit, sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisi ile reaksiyona girerek sodyum metabisülfiti oluşturur.

Elde edilen sodyum metabisülfit çözeltisi kristalize edilir ve ardından kurutulur.

KULLANIM ALANLARI

Gıda Endüstrisi

Gıda işleme ve paketleme süreçlerinde kullanılır. Mikroorganizmaların büyümesini engelleyerek gıdaların raf ömrünü uzatır. Ayrıca rengini korumasına yardımcı olur.

Tekstil Endüstrisi

Ağartıcı, dezenfektan ve renk sabitleyici olarak kullanılır.

Kimya Endüstrisi

Redoks tepkimelerinde kullanılır. Özellikle oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonlarında etkilidir.

Kağıt ve Selüloz Endüstrisi

Kağıt hamuru üretiminde ağartıcı olarak kullanılabilir.

Şarap Üretimi

Fermantasyon sürecini kontrol etmek ve mikroorganizmaların büyümesini engellemek amacıyla kullanılır.

Atık Su Arıtma

Su arıtma tesislerinde dezenfeksiyon amacıyla kullanılır.

bottom of page