top of page

2 Etil Hekzanol

2-etilhekzanol, bir alkollü bileşiktir ve kimyasal formülü C8H18O'dur. Molekülde sekiz karbon, 18 hidrojen ve bir oksijen atomu bulunur. Bu bileşik, genellikle organik kimya ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır. 2-etilhekzanolün farklı izomerleri vardır. Bu izomerler, molekülün karbon zincirinin farklı konfigürasyonlarına sahiptir. Bu, kimyasal özelliklerinin ve kullanım alanlarının da değişmesine neden olabilir. 

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

2-etilhekzanolün kimyasal yapısı, bir alkollü bileşik olan 2-etilhekzanolün belirli bir izomerine bağlıdır. Çünkü bu bileşiğin farklı izomerleri vardır ve her biri farklı bir yapıya sahiptir. Genel olarak, "2-etilhekzanol" terimi, bir hekzan zincirine sahip olan ve ikinci karbonunda bir etil grubu bulunan bir alkollü bileşik olarak anlaşılır. Kimyasal formülü C8H18O'dur.

Fiziksel Yapısı

2-etilhekzanol, genellikle renksiz bir sıvı formdadır. Karakteristik bir kokusu vardır.

Erime Noktası

Erime noktası, belirli bir izomere bağlı olarak değişebilir. Farklı izomerlerin erime noktaları farklıdır.

Kaynama Noktası

2-Etilhekzanolün kaynama noktası, izomerine ve saflığına bağlı olarak değişebilir. Farklı izomerlerin kaynama noktaları farklı olacaktır. Genel olarak, 2-etilhekzanolün kaynama noktası yaklaşık 160 ila 180 derece Celsius arasında olabilir.

Yoğunluk

2-Etilhekzanolün yoğunluğu, genellikle suyun yoğunluğundan biraz daha büyük olup yaklaşık olarak 0.83 gram/mililitre (g/mL) civarındadır. Bu değer, belirli bir izomere ve saflığa bağlı olarak değişebilir.

Kimyasal Dayanıklılık

2-Etilhekzanolün kimyasal dayanıklılığı, belirli koşullara ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, bu bileşiğin organik çözücülerle iyi çözünebileceği ve birçok reaksiyon ortamında stabil olabileceği bilinmektedir. Bununla birlikte, bazı aşındırıcı kimyasallar veya aşırı koşullar altında, 2-etilhekzanolün reaktivitesi değişebilir.

Suda Çözünürlük

Suda kısmen çözünebilir. Diğer organik çözücülerle iyi çözünür.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

2-Etilhekzanolün endüstriyel üretimi, genellikle izobütanolün izomerizasyonu ve oksitlenmesi yoluyla gerçekleştirilir. Başlangıç malzemesi olarak izobütanol kullanılır. İzobütanol, bir alkollü bileşik olup, kimyasal formülü (CH₃)₂CHCH₂OH'dir. İzobütanol, normal bütan veya izobütanla izomerleştirilir. Bu işlemde, izobütanolün yapısal izomeri olan normal bütanol oluşturulur.

İzobütanol, oksijenle birleştirilerek 2-etilhekzanol ve su oluşturacak bir reaksiyona sokulur. Bu reaksiyon için genellikle bir katalizör kullanılır. Reaksiyon sonucu oluşan karışımdan 2-etilhekzanol ve su ayrıştırılır. Bu aşamada, çeşitli ayırma teknikleri kullanılabilir. Elde edilen 2-etilhekzanol, saflaştırılır ve rafine edilir. Bu, istenmeyen kalıntıları veya yan ürünleri uzaklaştırmayı içerir.

KULLANIM ALANLARI

Boya ve Kaplama Endüstrisi

Pigmentlerin dispersiyonunda, verniklerin ve kaplamaların formülasyonunda kullanılır.

Reçine Üretimi

Poliüretan reçinelerin ve diğer polimerlerin üretiminde kullanılır.

Metal İşleme Endüstrisi

Yağ ve sıvıların formülasyonunda kullanılabilir.

Tarım Kimyasalları

Pestisitlerin ve herbisitlerin formülasyonunda çözücü olarak kullanılır.

Cam ve Seramik Endüstrisi

Fırın kaplama işlemlerinde ve diğer uygulamalarda çözücü olarak kullanılabilir.

Ambalaj ve Baskı Endüstrisi

Mürekkep, vernik ve kaplamaların üretiminde kullanılır.

bottom of page