top of page

Aseton

Aseton, bir kimyasal bileşik olup kimyasal formülü C3H6O'dur. Kimyasal endüstride, reaksiyonların bir ara ürünü olarak veya çeşitli ürünlerin üretiminde bir çözücü veya reaksiyon ortamı olarak kullanılan bir kimyasal ham maddedir. Aseton, karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan bir keton bileşiğidir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı

Aseton, kimyasal formülü C3H6O olan bir keton bileşiğidir. Moleküler yapısında üç karbon atomu bulunur ve her biri çevresinde hidrojen atomlarıyla çevrilidir. Bu karbon zinciri, bir oksijen atomu ile karbona bağlı olan bir keton grubuyla sonlanır.

Fiziksel Yapısı

Aseton, fiziksel olarak renksiz, berrak bir sıvıdır. Oda sıcaklığında (yaklaşık 20°C) buharlaşabilen bir maddedir ve karakteristik bir kokusu vardır.

Donma Noktası

Asetonun donma noktası -94.7°C'dir.

Kaynama Noktası

Asetonun kaynama noktası yaklaşık olarak 56°C'dir.

Yoğunluk

setonun yoğunluğu suya göre daha hafiftir. Yaklaşık olarak, 0.79 g/cm³ civarındadır.

Kimyasal Dayanıklılık

Aseton, birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır, özellikle polar olmayan organik çözücülere karşı oldukça dirençlidir. Bu nedenle, birçok endüstriyel uygulamada çözücü olarak tercih edilir. Bununla birlikte, bazı plastikler ve bazı elastomerler (kauçuk benzeri malzemeler) gibi maddeler asetona karşı hassas olabilir ve temas halinde zarar görebilir.

Korozyon Etkisi

Aseton, bazı metallerle temas ettiğinde korozyona neden olabilir. Asetonun korozyon etkisi, özellikle alüminyum gibi belirli metaller üzerinde gözlemlenebilir.

Uçuculuk

Hızla buharlaşabilen bir özelliğe sahiptir.

ÜRETİM

ÜRETİM AŞAMALARI

Asetonun endüstriyel ölçekte üretimi genellikle propilenin oksidasyonu veya izopropanolün hidrojenasyonu yoluyla gerçekleştirilir. Propilen (propilen gazı), oksijen veya hava ile reaksiyona sokularak oksitlenir. Bu reaksiyon sonucunda propilen oksit (PO) oluşur. Propilen oksit, suyla reaksiyona sokularak hidroksil grubu eklenerek aseton oluşturulur.

( H3C-CHO + H2O → H3C-COH2 )

KULLANIM ALANLARI

Çözücü

Aseton, birçok reçine, plastik, vernik ve lifin çözünmesi için yaygın olarak kullanılır. Bu özelliği sayesinde boya endüstrisinde, baskı sektöründe ve diğer kaplama uygulamalarında önemli bir çözücüdür.

Reçine ve Fiberlerin Üretimi

Aseton, polyester reçinelerin ve liflerin üretiminde önemli bir bileşendir.

Plastik Üretimi

Aseton, çeşitli plastiklerin üretiminde kullanılır. Özellikle akrilik ve metakrilat polimerlerinin yapımında önemlidir.

İlaç Endüstrisi

İlaçların üretiminde çözücü olarak kullanılabilir. Ayrıca, bazı farmasötik ürünlerin formülasyonunda bir yardımcı madde olarak da kullanılır.

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri

Tırnak cilası temizleyicileri, oje, cilt temizleyicileri gibi kozmetik ürünlerde çözücü olarak bulunabilir.

Kimyasal Reaksiyonlarda Ara Ürün

Aseton, çeşitli kimyasal reaksiyonlarda ara ürün olarak kullanılabilir. Örneğin, aseton çoğu zaman diğer kimyasal bileşiklerin sentezinde bir ara madde olarak kullanılır.

Yapı Malzemeleri

Aseton bazlı yapıştırıcılar ve bazı plastikler yapı malzemelerinin üretiminde kullanılabilir.

bottom of page