top of page
< Back

ACIDS
Asitler

ADIPIC ACID / Adipik Asit

CAS No : 124-04-9 EINESC No : 204-673-3


ACRYLIC ACID / Akrilik Asit

CAS No : 79-10-7 EINESC No : 201-177-9


ACETIC ACID / Asetik Asit

CAS No : 64-19-7 EINESC No : 200-580-7


FORMIC ACID 85% / Formik Asit %85

CAS No : 64-18-6 EINESC No : 200-579-1


PHOSPHORIC ACID 85% / Fosforik Asit %85

CAS No : 7664-38-2 EINESC No : 231-633-2


HYDROFLUORIC ACID 85% / Hidroflorik Asit %85

CAS No : 7664-39-3 EINESC No : 231-634-8


HYDROCHLORIC ACID 85% / Hidroklorik Asit %85

CAS No : 7647-01-0 EINESC No : 231-595-7


NITRIC ACID / Nitrik Asit

CAS No : 7697-37-2 EINESC No : 231-714-2


CITRIC ASID (MONOHYDRATE) / Sitrik Asit (Monohidrat)

CAS No : 5949-29-1 EINESC No : 201-069-1


CITRIC ASID (ANHYDRATE) / Sitrik Asit (Anhidrat)

CAS No : 5949-29-1 EINESC No : 201-069-1


SULFURIC ACID / Sülfürük Asit

CAS No : 7664-93-9 EINESC No : 231-639-5


STEARIC ACID / Stearik Asit

CAS No : 57-11-4 EINESC No : 200-313-4

bottom of page